Методологія

Уточнити категорію

Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу: Збірник матеріалів наукової конференції (30 жовтня 2019 р., м. Київ) / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

У пропонованому збірнику представлено повідомлення учасників наукової конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу». Учасники конференції увиразнили питання історичного розвитку енциклопедистики, засадничі принципи підготовки енциклопедій, змістового наповнення, оформлення, конструкції, понятійно-категоріального...

Енциклопедичні проекти – чинники національного поступу : монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

У монографії висвітлені проблеми розроблення та реалізації енциклопедичних проектів в умовах інформатизації суспільства. Представлено результати останніх досліджень, присвячених концептуальним підходам, проектуванню, застосуванню видавничої аналітики, засобів семантичного пошуку та навігації, критеріям...

Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А.М.

У пропонованій монографії, підготовленій колективом авторів різних установ, представниками різних міст, але об’єднаних прагненням долучитися до обговорення проблем енциклопедистки, порушено низку питань: витоки й традиції енциклопедистики в Україні, теоретичні та...

Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А.М.

Для сучасного інформаційного суспільства характерними є зростання швидкості обміну інформацією та тенденція до щільного по’єднання подій та інформації. Зміна характеру комунікації, здешевлення й прискорення процесу взаємодії, що стало наслідком бурхливого...

Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії»: методичні рекомендації / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.; відп. за вип. д. н. соц. ком. Крайнікова Т. С.

Методичні рекомендації містять теоретичні та практичні засади редакційного стилю е-ВУЕ – електронної «Великої української енциклопедії». Описано концептуальну модель та змістову структуру е-ВУЕ, засоби пошуку інформації на порталі, мовностилістичні особливості енциклопедичної...