Видання та публікації установи

Уточнити категорію

Велика українська енциклопедія

Велика українська енциклопедія Том 1-й А–Акц

«Велика українська енциклопедія» — перше за доби незалежності універсальне багатотомне енциклопедичне видання з усіх галузей знань. У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури;...

Велика українська енциклопедія Том 2-й Акц–Аор

«Велика українська енциклопедія» — перше за доби незалежності універсальне багатотомне енциклопедичне видання з усіх галузей знань. У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури;...

Велика українська енциклопедія Том 3-й Апа–Аят

«Велика українська енциклопедія» — перше за доби незалежності універсальне багатотомне енциклопедичне видання з усіх галузей знань. У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури;...

Тематичні реєстри гасел

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Тематичний реєстр гасел з напряму «Філологічні науки» (Мовознавство)

Добір гасел із мовознавства для «Великої української енциклопедії» (ВУЕ) відбиває загальні принципи добору термінів соціогуманітарної те- матики для цього універсального довідкового видання. Абсолютну більшість позицій у переліку лінгвістичних термінів, які...

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Архітектура» / Укладачі: Вечерський В. В., Торопчинова К. Л.; за заг. ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Архітектура». Видання містить перелік термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія». Наукове...

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Філософські науки» (філософія, логіка, етика, естетика) / Укладачі: Арістова А. В., Шліхта І. В.; за заг. ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

Тематичний словник гасел укладено з метою узагальнення та систематизації змістово-інформативного контенту з напряму «Філософські науки». Містить перелік термінів з філософії, логіки, етики, естетики, що включені до універсального національного видання «Велика...

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Гірництво та науки про Землю» / Укладачі: Білецький В. С., Гайко Г. І., Торопчинова К. Л.; за заг. ред. д. т. н., проф. Білецького В. С.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Гірництво та науки про Землю». Видання містить перелік термінів окремого напряму (бл. 2500), до загального універсального...

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія) / Укладачі: Гірік С. І., Киридон А. М., Троян С. С.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Історичні науки». Видання містить перелік термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія»....

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Релігієзнавство» / Укладачі: Киридон А. М., Шліхта І. В.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Релігієзнавство». Видання містить перелік термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія». Наукове...

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Соціологічні науки» / За заг. ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

Тематичний реєстр гасел, підготовлений з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Соціологічні науки». Видання складається з передмови та переліку термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання...

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Юридичні науки». Видання містить перелік термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія»....

Методологія

«ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ЯК ГЛОКАЛЬНІ МЕДІЇ.» Колективна монографія

У пропонованій монографії, підготовленій колективом авторів різних установ, представниками різних міст, але об’єднаних прагненням долучитися до обговорення проблем енциклопедистики, різнопланово розглянуто питання історії енциклопедистики, біографіки / біографістики на сторінках енциклопедій,...

Енциклопедичні проекти – чинники національного поступу : монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

У монографії висвітлені проблеми розроблення та реалізації енциклопедичних проектів в умовах інформатизації суспільства. Представлено результати останніх досліджень, присвячених концептуальним підходам, проектуванню, застосуванню видавничої аналітики, засобів семантичного пошуку та навігації, критеріям...

Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А.М.

Для сучасного інформаційного суспільства характерними є зростання швидкості обміну інформацією та тенденція до щільного по’єднання подій та інформації. Зміна характеру комунікації, здешевлення й прискорення процесу взаємодії, що стало наслідком бурхливого...

Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу: Збірник матеріалів наукової конференції (30 жовтня 2019 р., м. Київ) / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

У пропонованому збірнику представлено повідомлення учасників наукової конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу». Учасники конференції увиразнили питання історичного розвитку енциклопедистики, засадничі принципи підготовки енциклопедій, змістового наповнення, оформлення, конструкції, понятійно-категоріального...

Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії»: методичні рекомендації / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.; відп. за вип. д. н. соц. ком. Крайнікова Т. С.

Методичні рекомендації містять теоретичні та практичні засади редакційного стилю е-ВУЕ – електронної «Великої української енциклопедії». Описано концептуальну модель та змістову структуру е-ВУЕ, засоби пошуку інформації на порталі, мовностилістичні особливості енциклопедичної...

«Традиції та новації в світовій енциклопедистиці». Збірник матеріалів наукової конференції

 У пропонованому збірнику представлено наукові повівдомлення учасників наукової конференції «Традиції та новації в свіговій енциклопедистиці». Учасники конференції увиразнили питания історичного розвитку енциклопедистики, засадничі принципи підготовки енциклопедій, змістового наповнення, оформления понятійно-категоріального...

Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А.М.

У пропонованій монографії, підготовленій колективом авторів різних установ, представниками різних міст, але об’єднаних прагненням долучитися до обговорення проблем енциклопедистки, порушено низку питань: витоки й традиції енциклопедистики в Україні, теоретичні та...