Національна академія педагогічних наук України

  • Адреса: Київ, 04053,вул. Січових Стрільців, 52-А,
  • Телефон: (44) 489-0860, 
  • Електронна пошта: [email protected]
  • Вебсайт: http://naps.gov.ua/

Національна академія педагогічних наук України бере активну участь у методологічному та науково-методичному забезпеченні розвитку освіти, розробленні її законодавчої і нормативної бази, створенні концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, здійсненні виховного процесу.

Президентом Національної академії педагогічних наук України є Василь Григорович Кремень академік Національної академії наук і НАПН України; академік НАПН України Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент, в.о. головного ученого секретаря; академік НАПН України Топузов Олег Михайлович – віце-президент.

Основними завданнями Академії є: опрацювання нової філософії освіти; обгрунтування цілей і шляхів розвитку національної системи освіти; комплексний аналіз психічного розвитку дітей і молоді, формування у них сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції; створення теорії цілісного розвитку особистості; опрацювання методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів; створення підручників, навчальних посібників, засобів навчання нового покоління; роз­роблення державних стандартів і системи оцінювання якості освіти на різних рівнях; дослідження актуальних питань інформатизації і комп′ютеризації навчального процесу; розроблення проблем професійної, вищої освіти та освіти дорослих; розвиток спеціальної освіти та ін.

Підвідомчі установи НАПН України – науково-дослідні інститути, центри та Університет менеджменту освіти об′єднано в п′ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академік-секретар Світлана Олександрівна Сисоєва); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Сергій Дмитрович Максименко); загальної середньої освіти (академік-секретар Олександр Іванович Ляшенко); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Нелля Григорівна Ничкало); вищої освіти (академік-секретар Петро Юрійович Саух).