Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

  • Адреса: 61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
  • Телефон: (057) 707-31-09, 
  • Електронна пошта: [email protected]
  • Вебсайт: https://www.kname.edu.ua/

На підставі «Положення про управління комунальним господарством», прийнятого на спільному засіданні Ради Народних Комісарів України і голів губвиконкомів 12 липня 1922 р., було прийняте рішення про створення в м. Харкові Всеукраїнського Технікуму Комунального Господарства (ВТКГ).

Постановою ВУЦВК від 22 листопада 1922 р. про введення в дію Кодексу законів про народну освіту було визнано: «Технікуми є вищою школою, що підготовляє працівників вищої кваліфікації певної вузької галузі народного господарства і державного будівництва».