Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

  • Адреса: вул. Михайла Грушевського, 4, Київ-1, 01001
  • Телефон: +380 44 278-52-81, 
  • Електронна пошта: [email protected]
  • Вебсайт: http://www.ilnan.gov.ua/

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України належить до найстаріших академічних установ нашої держави. Створений як Інститут Тараса Шевченка 1926 року в Харкові (включений до складу Академії наук України 1936 року), він ось уже понад дев’ять десятиліть є провідною науково-дослідною установою в Україні, основним завданням якої є:
– здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з найважливіших напрямів літературознавства (історія української літератури та сучасний літературний процес в Україні у загальнослов’янському, загальноєвропейському та світовому контекстах; джерелознавче й текстологічне дослідження класичної та модерної української літератури; історія зарубіжних літератур: класичний та модерний виміри; теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень у контексті сучасних теорій та інтерпретацій; порівняльне літературознавство;
– підготовка рекомендацій щодо використання результатів наукових досліджень у культурно-освітній та видавничій практиці;
– популяризація національної і світової літератури та досягнень українського літературознавства в Україні та за її межами;
– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру;
– забезпечення високої якості наукових досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів.
Інститут літератури постав з потреби творити національну науку про літературу, з необхідності зібрати та опрацювати розпорошений і несистематизований масив рукописної спадщини української літератури від давнини до сучасності, розпочинав же подвижницькими пошуками і зібранням рукописної й малярської спадщини Т. Г. Шевченка. Нині ж рукописний фонд Інституту є його справжнім інтелектуальним та духовним скарбом, найбільшим в Україні спеціалізованим зібранням матеріалів з історії української літератури (має статус Національного надбання): тут зосереджено понад 250 персональних фондів та колекцій, понад 120 тисяч одиниць зберігання особливо цінних пам’яток писемності (в тому числі й рукописів ХIV століття), особові архівні фонди І. Величковського, Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка, С. Руданського, І. Франка, Панаса Мирного, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, В. Стефаника, П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, Ю. Яновського, О. Гончара, В. Стуса, В. Симоненка та багатьох інших видатних класиків української літератури. На матеріалах фондів Інституту значною мірою ґрунтується дослідницька діяльність не лише нашої установи, а й літературознавчі, історичні та ширші культурологічні студії численних науковців з України та з‑за кордону. Фонди бібліотеки Інституту нараховують понад 200 тисяч одиниць зберігання, зокрема книжкові та брошурні видання (ХVІІІ–ХХІ ст.), часописи (ХІХ–ХХІ ст.) тощо. До перших надходжень належали комплекти «Нової громади», «Української хати», «Киевской старины», «Современника» (1839–1843). Найповніше репрезентована у бібліотечних фондах Інституту літературно-художня та літературознавча україніка: цілеспрямовано й послідовно зібрана, вона, безсумнівно, є фаховою, і, навіть, музейною колекцією. Бібліотека містить численні прижиттєві видання І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, В. Винниченка, Олександра Олеся, П. Тичини, М. Рильського, Б. Лепкого, Юрія Клена, В. Сосюри, М. Семенка, В. Свідзінського, Д. Фальківського, М. Філянського, Є. Маланюка, В. Стуса, І. Світличного, М. Стельмаха, Є. Гуцала та багатьох інших.
Тематика наукових досліджень Інституту відповідає пріоритетним напрямам сучасної світової науки про літературу. Інститут має вагомі наукові досягнення у справі переосмислення замовчуваних явищ та імен, повернення читачеві заборонених з ідеологічних міркувань творів, визначення місця української літератури у світовому літературному процесі, оцінки тенденцій і спрямування літератури після проголошення незалежності України.

Інститут здійснює діяльність за такими актуальними науковими напрямами:
українська література від найдавніших часів до наших днів;
література і національне відродження;
шевченкознавство;
сучасна теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень;
історія зарубіжних літератур;
слов’янські літератури;
українська література діаспори;
література національних меншин в Україні;
джерелознавче і текстологічне дослідження української літератури;
порівняльне літературознавство;
літературознавча бібліографія.