Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

  • Адреса: вул. Терещенківська, 2, 01004, м. Київ, Україна
  • Телефон: +38 (044) 2344041, 
  • Електронна пошта: [email protected]
  • Вебсайт: http://www.botany.kiev.ua/

Інститут ботаніки – всесвітньо відома ботанічна установа з потужним науковим потенціалом, до складу якої входять 7 наукових відділів, 3 лабораторії у складі двох відділів, 3 центри колективного користування науковими приладами НАН України, три об’єкти Національного надбання України: національний гербарій України (KW), колекція культур шапинкових грибів (акронім ІВК) та колекція мікроводоростей Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (IBASU-A), група практичної інформатики, наукова бібліотека та редакційно-видавничий відділ. В Інституті працюють 116 науковців, в тому числі 23 доктори наук (серед яких 1 академік і 3 члени-кореспонденти НАН України) та 63 кандидата наук. Співробітники Інституту були і є учасниками багатьох спільних міжнародних проєктів, у тому числі: INTAS, ТАСІS, NASA, НАТО, DFG, комплексних (багатосторонніх) міжнародних проєктів. Інститут ботаніки є головною установою в Україні і однією з провідних установ Європи з вивчення біорізноманітності на всіх рівнях організації судинних і спорових рослин та грибів.