ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

  • Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а.
  • Телефон: +38 (056) 746-10-66, 
  • Електронна пошта: [email protected]
  • Вебсайт: https://pgasa.dp.ua/

100 -річчя з дати заснування вищої інженерно-будівельної освіти у Катеринославі — Дніпропетровську — Дніпрі є чудовою нагодою проаналізувати увесь пройдений шлях, здійснивши подорож сторінками історії. Така мандрівка у часі, з огляду на численні архівні документи, роботи вчених — істориків і краєзнавців, спогади багатьох учасників подій, матиме, так би мовити, три зупинки:

Катеринославський політехнічний інститут (1916–1921).
Катеринославський вечірній робітничий будівельний технікум (1921–1930).
Дніпропетровський будівельний інститут (ДБІ, 1930–1935), Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ, 1935–1994), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА, з 1994 р.).

Перед безпосереднім висвітленням освітнього літопису слід зазначити, що всі описувані події нерозривно пов’язані зі своїм часом, адже поєднують численні ознаки тих чи інших десятиліть в історії країни. Власне, це є свідченням взаємозбагачення шляхом тісного зв’язку будівельної галузі, будівельної освіти й навколишнього світу. Так, світ удосконалюється будівництвом. Своєю чергою, будівництво розвивається, відповідаючи на потреби і запити сучасного для нього світу.

Безліч архітектурних стилів, різноманітні способи містобудування, величезна кількість інших професійних елементів демонструють беззаперечну єдність фаху будівельника і всього процесу будівництва зі своїм часом. Отже, можна рішуче стверджувати, що сегмент
сучасності посідає важливе місце у галузі будівництва. Та існує ще одна точка зору. В усі віки люди потребували міцного даху над головою — зручного, надійного дому, де можна відчути себе захищеним, де зростають твої діти і живуть твої батьки. Такий дім будували, будують сьогодні і будуватимуть завжди, не зважаючи ні на революційні перевороти, ні на соціальні та громадські потрясіння, політичні й економічні кризи. Тож
у терміні «будівництво» крім сучасного існує вічне, і ці поняття, як кажуть, — дві сторони однієї медалі.

А поєднати їх можна, послідовно мандруючи сторінками історії становлення і розвитку вищої будівельної освіти на теренах Дніпропетровщини.

Перша зупинка подорожі — Катеринославський політехнічний інститут, пов’язана з усвідомленням, що розвинена будівельна галузь є основою процвітання країни загалом і конкретного міста зокрема. Так, історія свідчить, що ключову роль у процесі підготовки фахівців будівельного профілю відіграють відповідні навчальні заклади, які, навіть змінюючи один одного на мапі міста, зберігають і розвивають закладені у минулому традиції інженерно-будівельної освіти. Знання літопису виникнення першого технічного закладу будівельного профілю в Дніпрі дозволить суттєво вплинути на формування громадянсько-патріотичної позиції молодих інженерів будівельної галузі, адже усвідомлення минулого є запорукою щасливого майбутнього.

Після відкриття у середині 1880-х рр. в Катеринославі Брянського металургійного заводу і залізниці, яка сполучила Криворізький рудний і Донецький вугільний басейни, місто пережило «індустріальний вибух», що позначився на всіх сферах його життя. Так, з 1885 по 1915 р. стрімко зросла чисельність населення (з 41,8 до 225,4 тис. осіб); удвічі збільшилася територія міста; в рази, а іноді в десятки разів, підвищилася кількість торгівельних, промислових, просвітницьких і навчальних закладів. Але наявність вищих навчальних закладів була привілеєм столичних міст або регіональних центрів, до яких тодішній Катеринослав ще не належав. Місцева інтелігенція вела боротьбу за відкриття у місті нових вищих навчальних закладів, оскільки наявних — Вищого гірничого училища (перетвореного на інститут у 1912 р.) і Комерційного училища (яке мало всі підстави реорганізуватися в інститут) не вистачало, щоб підготувати фахівців вищої кваліфікації для промислового
міста.