ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

  • Адреса: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30
  • Телефон: + 38 (096) 703-12-71, 
  • Електронна пошта: uhsp[email protected]
  • Вебсайт: https://phdpu.edu.ua/

Університет Григорія Сковороди в Переяславі – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Станом на 01 січня 2021 року в університеті здобувають вищу освіту 4 447 особи. Серед здобувачів вищої освіти 4 316 студенти, 126 – аспірантів та 5 докторантів. За державним замовленням навчається 2 368 студентів, за кошти фізичних та юридичних осіб – 1 948 студентів. Професорсько-викладацького складу налічується 410 особи, з них – 72 доктори наук, 250 кандидатів наук та 88 викладачів.