Презентація тематичних реєстрів гасел «Великої української енциклопедії»

10 квітня о 15:00 відбудеться презентація тематичних реєстрів гасел «Великої української енциклопедії» із напрямів «Соціологічні науки» та «Релігієзнавство» (Зала 2).

Організатор: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво».

Учасники: Богдан Червак – перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Алла Киридон – д. і. н., професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Алла Арістова – д. філос. н., професор, завідувач відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Анатолій Арсеєнко – провідний науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України, к. і. н., старший науковий співробітник; Максим Єнін – к. соц. н., доцент кафедри соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Микола Козловець – д. філос. н., професор кафедри філософії Житомирського державного університету ім. Івана Франка; Тетяна Крайнікова – к. ф. н., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри видавничої справи та редагування Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Андрій Кудряченко – член-кореспондент НАН України, д. і. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту всесвітньої історії НАН України; Олена Любовець – д. і. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Олег Мазурик – д. соц. н., доцент кафедри соціальних структур і соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Тетяна Петрушина – завідувач відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України, д. соц. н., старший науковий співробітник; Юрій Романенко – д. соц. н., професор кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Петро Саух – член-кореспондент НАПН України, д. філос. н., академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Володимир Судаков – завідувач кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д. соц. н., професор; Микола Туленков – д. соц. н., заслужений працівник освіти України, професор кафедри галузевої соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Людмила Филипович – д. філос. н., професор, завідувач відділу філософії та історії релігії Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; Євген Харьковщенко – д. філос. н., професор, завідувач кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Валентина Чепак – д. соц. н., професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Ірина Шліхта — к. і. н, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Микола Шульга – заступник директора Інституту соціології НАН України, член-кореспондент НАН України, д. соц. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Петро Яроцький – д. філос. н., професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; співробітники Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

Коротко. Учасники презентації представлять концепцію формування тематичних реєстрів гасел із напрямів «Соціологічні науки» та «Релігієзнавство», вимоги до підготовки енциклопедичних статей із соціогуманітарних наук та досвід співпраці з провідними науковими і освітніми установами України.

 

Джерело

Схожі записи:

18–19 листопада 2021 р. відбувся 7-й міжнародний науковий славістичний колоквіум з нагоди 30-річчя Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 95-річчя від дня народження першого директора Інституту члена-кореспондента НАНУ П. С. Соханя