Конкурс на заміщення вакантних посад

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади завідувача відділу природничих наук та на заміщення вакантної посади  завідувача відділу соціогуманітарних наук.
 Основні вимоги до кандидатів:
– досконале володіння державною мовою;
– науковий ступінь доктори та кандидати наук (відповідної спеціальності);
– наявність наукового або науково-педагогічного стажу не менше трьох років;
– володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача.

Також оголошено конкурс на заміщення вакантних посад:

Відділу природничих наук:
Молодшого наукового співробітника
Наукового співробітника відділу природничих наук

Відділу технічних наук:
Молодшого наукового співробітника

Відділу соціогуманітарних наук:
Молодшого наукового співробітника
Наукового співробітника відділу соціогуманітарних наук

Основні вимоги до кандидатів

Наукового співробітника:
– досконале володіння державною мовою;
– науковий ступінь кандидата наук. Без наукового ступеня: вища освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю.
– досконале володіння комп’ютерною технікою.

Молодшого наукового співробітника:
– досконале володіння державною мовою;
– вища освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше трьох років;
– за наявності наукового ступеня, закінчення аспірантури — без вимог до стажу роботи;
– володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає заяву на ім’я голови конкурсної комісії Олени Миколаївни Любовець. До заяви додаються такі документи:
а) анкета наукового працівника та автобіографія;
б) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, завірені в установленому порядку;
в) список наукових праць і винаходів, завірені в установленому порядку.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надається за телефоном (044) 235-61-62.
Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня цього оголошення за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51а, кім. 17.

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»