Нова серія Записок Наукового товариства ім.Тараса Шевченка в Америці

Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. Том 1. Головний редактор серії Григорій Грабович; редактор тому Олесь Федорук. Нью-Йорк, 2017, 256 с. 

Нова серія є продовженням Записок НТШ, котрі виходили у Львові з кінця 19 століття і до 1939, та Записок НТШ – А, що виходили у США з 1953 до 2001.

Перший том нової серії Записок Наукового товариства
ім. Шевченка в Америці (Головний редактор серії Григорій Грабович; редактор тому Олесь Федорук) містить наукові статті й архівні розвідки, присвячені творчості Тараса Шевченка і Пантелеймона Куліша.

Редактор серії, Президент НТШ – А, професор кафедри української літератури Українського наукового інституту Гарвардського університету Григорій Грабович у передмові визначив орієнтацію видання – на забезпечення актуальності, динамізму і високої якості українознавчих дисциплін.

Представлені у двомовному (українсько-англійському) першому томі дослідження не обмежені філологічними науками, адже їх автори зорієнтовані на широкий горизонт гуманітаристики і випробовують можливості різноманітних методологій для осмислення текстів, контекстів та інтертекстів. Запропоновані Григорієм Грабовичем («Shevchenko’s Archetypes»), Тамарою Гундоровою («Цивілізаційні проєкти Тараса Шевченка : Кобзар дармо грай, фемінізм і хуторянство»), Ніною Чаматою («Українське поетичне послання першої половини ХІХ століття : ґенеза і типологія») Олександром Боронем («Твори німецької літератури в інтертексті Шевченкових повістей») нові концептуальні підходи до аналізу творчості Шевченка спонукатимуть до діалогу не лише літературознавців чи лінгвістів, але й психологів і філософів. У статтях Олеся Федорука і Василя Задорожного презентовано актуальні погляди на різні грані творчої спадщини Тараса Шевченка. Роман Трифонов і Ганна Яновська пропонують психолінгвістичне  осмислення мовних засобів самоіронії в його листах, а Олесь Федорук – розгляд проблеми автоцензури в романі Пантелеймона Куліша «Чорна Рада».  Архівні розвідки Володимира Яцюка (1946 – 2012) і Віктора Дудка (1959 – 2015) містять цінні матеріали, котрі відкривають невідомі сторінки життя Шевченкового оточення. Цінним здобутком першого тому Записок НТШ – А є і вміщений у них візуальний матеріал. Наприклад, архівна розвідка Олеся Федорука «Улюблені пісні Шевченка в записах Куліша (Нові матеріали)» проілюстрована автографами записів із додатком нового видруку текстів пісень. Публікація Володимира Яцюка «Раритетні збірки Плацендара : спроба атрибуції»  презентує раритетні фотографічні портрети Тараса Шевченка і його сучасників Миколи Костомарова, Михайла Лазаревського,  Григорія Честахівського, Марусі Денисенко. Привертає увагу і виважена структура видання із кількох рубрик та діалогічні і концептуальні зв’язки між дослідницькими спрямуваннями в окремих публікаціях.

                                                                                                                      Юлія Доброносова