ЗАПОЧАТКОВАНО «ВЕЛИКУ УКРАЇНСЬКУ ЕНЦИКЛОПЕДІЮ»

Енциклопедичні видання концентрують, систематизують і унаявнюють знання, систему цінностей, духовний потенціал і часово-просторовий континуум певного суспільства чи історичного періоду. Роль енциклопедій національного рівня (а з-поміж них й універсальних) актуалізується в періоди трансформаційних зламів, історичних, суспільно-політичних і соціально-економічних перетворень, пошуку та утвердження нових ідентичностей. Наявність національної енциклопедії універсального типу є вагомим елементом престижу й авторитету держави, мірилом розвиненості суспільства та його культури, цивілізаційного рівня нації.
Нещодавно Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» започаткувала випуск «Великої української енциклопедії» (ВУЕ). Це перше за доби незалежності універсальне багатотомне енциклопедичне видання з усіх галузей знань. Основою концепції ВУЕ стала україноцентричність. За усталеною для універсальних енциклопедій традицією, частка власне національного матеріалу у ВУЕ становитиме не менше третини обсягу видання.
ВУЕ планується як багатотомне видання, що містить понад 80 тисяч гасел. Значна частина їх вводиться в енциклопедичний обіг уперше. В енциклопедії подано поняття і категорії усіх галузей знань. У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури; інтерпретовано найважливіші відкриття людського розуму і витвори людських рук, суспільні інституції та господарські структури, що вплинули на долю народів; відображено рух політичних і культурних ідей та динаміку наукових уявлень. Україна постає не лише органічною складовою частиною багатоманітного світу, а й суб’єктом його інтерпретації.
Підставовим при укладанні універсальної енциклопедії у друкованому та електронному варіантах є положення, що загальний реєстр гасел ВУЕ не є жорстко усталеною конструкцією. У процесі створення енциклопедії наповнення словника постійно зазнаватиме змін, зумовлених появою нових термінів і визначень та актуальної інформації. Ще більш мобільним є словник і текст портальної версії, яка уможливлює максимально швидке оновлювання інформації.
За програмою «Українська книга» вже вийшов у світ перший том «Великої української енциклопедії». Серед авторів його статей – широке коло фахівців із різних знань багатьох академічних установ, вишів, державних інституцій. Є і відомі фахівці, і нові імена.
В статті «Автономна Республіка Крим» про російську окупацію півострова написано так: «Уночі з 26 на 27.02.2014 будівлі ВР і РМ А.Р.К. було захоплено озброєними людьми без розпізнавальних знаків, які виявилися бійцями підрозділів спец. призначення Збройних сил РФ. 16.03.2014 у А.Р.К. і м. Севастополь відбувся т. з. «референдум» про приєднання Криму до РФ, наслідком якого стала анексія Криму Росією. У квітні 2014 Верховна Рада України визнала А.Р.К. і м. Севастополь тимчасово окупованою територією. До її повернення під контроль України органи влади А.Р.К. і представництво Президента України в А.Р.К. перебувають у м. Херсоні».
На жаль, енциклопедія не позбавлена певних хиб. Наприклад у статті «Айвазовський» повідомляється, що знаменитий художник навчався у «феодосійському уїзному училищі». Правильно: повітовому.
Головна редакційна колегія, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» обіцяють, що будуть вдячні читачам за відгуки й побажання у зв’язку з виходом першого тому «Великої української енциклопедії», візьмуть їх до уваги при підготовці наступних томів.
Однак, наклад ВУЕ становить лише одну тисячу примірників. А бібліотечна мережа України нараховує близько 40 тисяч бібліотек. Публічних бібліотек в Україні (без урахування тимчасово окупованих територій) майже 16 тисяч (з них 13253 – у сільській місцевості). Тобто, якщо весь наклад ВУЕ розподілять тільки по бібліотеках, то лише кожна сорокова бібліотека отримає українську енциклопедію. А з публічних бібліотек – тільки кожна шістнадцята.
Мізерні наклади української книги є однією з причин процесів денаціоналізації і деградації нашого суспільства. А з огляду на політичну, культурну і пряму військову експансію Росії ці процеси вже загрожують існуванню нашої держави і нації.

Анатолій Зборовський
м. Ірпінь

Газета “Кримська світлиця”: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=18659