Презентація наукових видань ДНУ «Енциклопедичного видавництва»

В Українському національному інформаційному агентстві 10 лютого об 11.00 відбудеться презентація видань ДНУ «Енциклопедичне видавництво»:

3

Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до  Великої української енциклопедії (проект) / За ред. д.і.н., проф. Киридон А. М.  – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 120  с. ISBN 978-617-7288-07-6

Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей  підготовлено з метою представлення концепції Великої української  енциклопедії, її нормативно-правової бази та для докладного ознайомлення з  вимогами щодо написання енциклопедичних статей. Видання є початковою  спробою уніфікувати підходи, подати рекомендації щодо алгоритму та  архітектоніки статей. Методичні рекомендації орієнтовані на допомогу  авторам, редакторам, рецензентам, а також науковцям, користувачам, усім, хто  цікавиться енциклопедистикою та процесом видання енциклопедій

 

2 Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення  сучасних енциклопедій: колективна монографія / За ред. д-ра іст. наук,  проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне  видавництво», 2015. – 160 с. ISBN 978-617-7288-09-0

Сучасна енциклопедистика потребує обґрунтування наукових та теоретико-  методологічних принципів її засадничих та сутнісних характеристик. У  монографії здійснено першу спробу увиразнити окремі складові  багатогранного теоретико-методологічного дискурсу. У розділах колективного  видання вміщено інформацію про проект Великої української енциклопедії,  історію вітчизняної енциклопедистики, засади створення словника  енциклопедії, критерії відбору та категоризації гасел, бібліографічну складову, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо. Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.

Учасники:

 Андон Пилип Іларіонович – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України;

Вергунов Віктор Анатолійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН;

Жулинський Микола Григорович – доктор філологічних наук, академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Киридон Алла Миколаївна – доктор  історичних наук, проф., директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво», заступник голови Головної редакційної колегії ВУЕ;

Кононенко Олексій Анатолійович – директор департаменту видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України;

Локтєв Вадим Михайлович – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, академік-секретар Відділення фізики  і астрономії НАН України, академік НАН України, голова Головної редакційної колегії ВУЕ;

Любовець Олена Миколаївна – доктор історичних наук, заступник директора-учений секретар ДНУ «Енциклопедичне видавництво»;

Наливайко Олег Ігорович – голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України;

Рафальський Олег Олексійович – доктор історичних наук, проф., член-кореспондент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;

Руденко Леонід Григорович – академік НАН України, директор Інституту географії НАН України;

Червак Богдан Остапович – перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

 

Адреса: вул.  Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»)

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05, 244-90-47

 

Схожі записи:

18–19 листопада 2021 р. відбувся 7-й міжнародний науковий славістичний колоквіум з нагоди 30-річчя Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 95-річчя від дня народження першого директора Інституту члена-кореспондента НАНУ П. С. Соханя