Круглий стіл з енциклопедистики «Наукові засади й теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій»

Концепція круглого столу

Створення енциклопедій завжди було важливим етапом у розвитку держав і націй. Українська енциклопедистика також має свою історію та особливості. З-поміж багатьох енциклопедичних проектів особливе значення належить проектам національного масштабу. Саме таким проектом, який об’єднає науковців різних наукових галузей, має стати Велика українська енциклопедія (у друкованому варіанті й доступній для завантаження цифровій версії), що готується спільними зусиллями «Енциклопедичного видавництва» та авторського колективу з усієї України – материкової й діаспорної.

Цей масштабний науковий та науково-популярний проект покликаний стати джерелом ідей для розвитку природничих, технічних, суспільних наук, сприяти освітньому й культурному поступу українського суспільства й популяризувати наукові здобутки України й світу. Заохочуючи своїх читачів до наукового пошуку, платформа енциклопедії створить додаткові можливості для освіти, дослідницької діяльності студентів, науковців, широкої громадськості, сприятиме згуртуванню наукових спільнот, активнішому обміну інформацією й досвідом, збільшенню кількості й покращенню якості міждисциплінарних досліджень. Онлайн-версія ВУЕ стане також ефективним навчальним ресурсом для онлайн-освіти як форми дистанційного навчання.

Проект розрахований на максимально широку аудиторію, зокрема такі її сегменти, як широка громадськість, фахівці-практики та науковці, студенти, школярі. Загальна мета проекту – зберегти, узагальнити, систематизувати й удоступнити для українського читача наукові знання про розвиток людської цивілізації та світ, у якому вона існує, приділяючи особливу увагу внескові України у світову історію та культуру і ґрунтуючись на досвіді вітчизняної та світової енциклопедистики.

Для активізації роботи та осмислення нагальних проблем, а також задля обміну досвіду роботи над енциклопедичними виданнями, колективом Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» ініційовано обговорення таких питань: яким досвідом вітчизняної енциклопедистики варто скористатися, а який спадок слід подолати; чому слід повчитися з найкращих зразків світової енциклопедистки – британської, французької, американської та інших; як провести вододіл між універсальною та галузевими енциклопедіями; які додаткові можливості дає нам онлайнова форма енциклопедій (енциклопедичний портал); на які цільові аудиторії спрямована сучасна енциклопедія і яким вимогам у зв’язку з цим вона має відповідати, які функції виконувати; якої інформації потребує сучасний читач/ користувач енциклопедій тощо.

Роботу круглого столу буде організовано за такими напрямами:

– концепція «Великої української енциклопедії»;
– критерії відбору гасел і принципи формування словника енциклопедії;
– особливості формування словника з соціогуманітарних, природничих і технічних наук;
– проблема категоризації енциклопедичних гасел;
– принципи формування схем енциклопедичних статей;
– принципи створення й функціонування енциклопедичного порталу.

До участі запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, студентів, журналістів та всіх зацікавлених. Заявки із зазначенням теми доповіді/повідомлення, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних просимо надсилати до 27 жовтня 2015 р. Олені Миколаївні Любовець на електронну адресу [email protected] із позначкою «круглий стіл».

Інформацію про місце проведення, час та програму круглого столу буде надіслано разом із запрошенням, а також оприлюднено на сайті  та фейсбук-сторінці установи.

Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”