Увага вакансія!

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу природничих наук.

Основні вимоги до кандидатів:

– досконале володіння державною мовою;

– науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

– володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача.

Документи приймаються з 12 липня 2021 р. до 10 серпня 2021 р.

Контакти:

Email: [email protected]

Перелік документів для участі у конкурсі:

— письмова заява на ім’я директора Енциклопедичного видавництва про участь у конкурсі (написана власноруч);

— копія паспорта (посвідки про постійне проживання);

— заповнена особова картка (П-2);

— автобіографія;

— копія трудової книжки (за наявності);

— копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

— перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

— письмова згода на обробку персональних даних.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ