«Традиції та новації в світовій енциклопедистиці». Збірник матеріалів наукової конференції

  • Напрям: Наукова конференція
  • Укладачі: -, 
  • Видавництво: Наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
  • Рік видаництва: 2020
  • Кількість сторінок: 128 с.
  • ISBN: 978-617-7785-23-0

Опис

 У пропонованому збірнику представлено наукові повівдомлення учасників наукової конференції «Традиції та новації в свіговій енциклопедистиці». Учасники конференції увиразнили питания історичного розвитку енциклопедистики, засадничі принципи підготовки енциклопедій, змістового наповнення, оформления понятійно-категоріального апарату, критерій добору гасел, широкий спектр напрямів досліджень, стилістичних особливостей та мовленневої культури енциклопедичних видань тощо. Оприлюднені матеріали вистуів учасник1в наукової конференції оприявнюють розмаїття проблем у царині енциклопедистики й спонукають до подальших дискусій.

Видання стане в нагоді фахівцям, науковцям, аспірантам, усім небайдужим до енциклопедистики.