Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії»: методичні рекомендації / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.; відп. за вип. д. н. соц. ком. Крайнікова Т. С.

  • Напрям: Методичні рекомендації
  • Укладачі: Киридон А. М., Крайнікова Т. С., 
  • Видавництво: Наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
  • Рік видавництва: 2017
  • Кількість сторінок: 124 с.
  • ISBN: 978-617-7015-69-6

Опис

Методичні рекомендації містять теоретичні та практичні засади редакційного стилю е-ВУЕ – електронної «Великої української енциклопедії». Описано концептуальну модель та змістову структуру е-ВУЕ, засоби пошуку інформації на порталі, мовностилістичні особливості енциклопедичної статті, викладено вимоги до складання тексту, оформлення списку літератури, а також основні скорочення, вживані в е-ВУЕ. Основний контент методичних рекомендацій становлять схеми статей за галузями знань – типові плани, відповідно до яких рубрикуються статті е-ВУЕ. Книжку завершують приклади статей та короткий глосарій. Видання стане в пригоді авторам, редакторам, коректорам, дизайнерам, рецензентам, що залучені до реалізації проекту е-ВУЕ, а також усім, хто цікавиться сучасною енциклопедистикою.