Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу: Збірник матеріалів наукової конференції (30 жовтня 2019 р., м. Київ) / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

  • Напрям: Методичні рекомендації
  • Укладачі: Киридон А. М., 
  • Видавництво: Наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
  • Рік видавництва: 2019
  • Кількість сторінок: 112 с.
  • ISBN: 978-617-7785-03-2

Опис

У пропонованому збірнику представлено повідомлення учасників наукової конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу». Учасники конференції увиразнили питання історичного розвитку енциклопедистики, засадничі принципи підготовки енциклопедій, змістового наповнення, оформлення, конструкції, понятійно-категоріального апарату, критерії добору гасел, широкий спектр напрямів досліджень, стилістичних особливостей енциклопедичних видань тощо. Оприлюднені матеріали оприявнюють розмаїття проблем у царині енциклопедистики й спонукають до подальших дискусій. Видання стане в нагоді фахівцям, науковцям, аспірантам, усім небайдужим до енциклопедистики