Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А.М.

  • Напрям: Методичні рекомендації
  • Укладачі: Киридон А. М., 
  • Видавництво: Наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
  • Рік видавництва: 2017
  • Кількість сторінок: 312 с.
  • ISBN: 978-617-7015-67-2

Опис

Для сучасного інформаційного суспільства характерними є зростання швидкості обміну інформацією та тенденція до щільного по’єднання подій та інформації. Зміна характеру комунікації, здешевлення й прискорення процесу взаємодії, що стало наслідком бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, оприявнило проблему пошуку нових засобів та форм поширення довідкових відомостей, які швидко, без технічних затримок уможливлюють опрацювання й надання споживачеві великого обсягу фактичного матеріалу. За цих обставин все більшої популярності набувають інтернет-енциклопедії та електронні видання довідково-енциклопедичного характеру. У розділах колективного видання вміщено інформацію з історії вітчизняної енциклопедистики, засади створення електронних енциклопедій та е-ВУЕ, критерії відбору та категоризації гасел, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо. Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.