Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції «Традиції та новації в світовій енциклопедистиці»

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО»

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції

«Традиції та новації в світовій енциклопедистиці»

 Конференцію попередньо заплановано на 16 жовтня 2020 р.

 Пропонуємо спільно з провідними фахівцями наукових установ та закладів вищої освіти долучитися до обговорення теоретичних та прикладних проблем змістового наповнення сучасних енциклопедій.

Основна проблематика дискусії:

 • знакові постаті та явища в історії енциклопедистики;
 • українські енциклопедичні проекти та світова енциклопедистика;
 • контент сучасних енциклопедій;
 • дизайн сучасних енциклопедій;
 • технологічні принципи розробка та функціонування енциклопедичного порталу;
 • мова і стиль енциклопедичних видань;
 • регіональна енциклопедистика: типологія, стиль, контент, функції;
 • регіональні та краєзнавчі енциклопедії України як глокальні медії;
 • проблеми здоров’я в енциклопедичному контенті.
 • сучасна українська енциклопедистика та виклики інформаційної війни.

Для участі у науковій конференції необхідно до 25 вересня 2020 р. зареєструватися на сайті установи: Реєстрація або надіслати заявку з поміткою «наукова конференція» (див. реєстраційну форму) на обидві електронні адреси:

[email protected]

[email protected]

 Увага! Час і місце проведення конференції буде уточнено й повідомлено додатково.

Матеріали наукової конференції будуть опубліковані у збірнику тез та колективній монографії. Участь у науковій конференції та публікація матеріалів безкоштовні.

 Координатори заходу:

Каченюк Ірина Миколаївна

тел. +(044)-235-61-62

Філімонова Тетяна Віталіївна

(+38) 098-655-24-06

тел.: (044)-235-61-62

 

 РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника наукової конференції

Традиції та новації в світовій енциклопедистиці

16 жовтня 2020 року

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий  ступінь
Вчене звання
Місце роботи

(повна  назва організації)

Посада
Назва доповіді
Контактний телефон
Електронна пошта
Форма участі у круглому столі

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

СТАТТІ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

 • Змістово стаття має бути логічно послідовною і містити: виклад суті проблеми, її актуальності; характеристику стану вивчення проблеми (історіографія); основний зміст дослідження; висновки.
 • Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Усі скорочення, які вживаються у статті вперше, слід розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові).
 • Мова — українська;

Покликання на літературу подаються у квадратних дужках, наприклад, [4:17]. У цьому прикладі «4» означає номер у списку літератури, який у кінці статті укладається за абеткою, «17» означає номер сторінки.

 • Оформлення: у правому верхньому куті — ім’я, по-батькові та прізвище автора (кегль 14, шрифт жирний), нижче по центру — назва статті(кегль 14, шрифт жирний);
 • на початку статті — анотація українською мовою (5-8 рядків курсивом) та ключові слова (5-8 слів, курсивом);
 • у правому верхньому куті — ім’я та прізвище автора англійською, нижче по центру — назва статті англійською;
 • анотація та ключові слова англійською мовою.
 • Обсяг наукової статті — 20-40 тис. знаків (разом із бібліографією), MSWord, шрифт TimesNewRoman, 14 кеглем з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів), без нумерації сторінок.
 • Лапки у тексті — «».
 • Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмір — 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

Приклади оформлення списку літератури

 1. Берташ В. М. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012).
 2. Прізвище та ініціали. Назва статті // Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С.26–39.
 3. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: слов.-довід. термінів і понять: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 319 с.

Завантажити інформаційний лист тут

Схожі записи:

18–19 листопада 2021 р. відбувся 7-й міжнародний науковий славістичний колоквіум з нагоди 30-річчя Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 95-річчя від дня народження першого директора Інституту члена-кореспондента НАНУ П. С. Соханя