Концепція

Велика українська енциклопедія — сучасний довідковий онлайн-сервіс і водночас багатотомне видання, підготовку якого було розпочато в січні 2013 року спільними зусиллями співробітників державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та авторського колективу з усієї України — материкової й діаспорної.

# # # #

Велика українська енциклопедія покликана стати джерелом ідей для розвитку природничих, технічних, суспільних наук, сприяти освітньому й культурному поступу українського суспільства й популяризувати здобутки вітчизняної науки в Україні й світі. Онлайн-версія ВУЕ стане ефективним навчальним ресурсом для онлайн-освіти як форми дистанційного навчання. Заохочуючи своїх читачів до наукового пошуку, вона створить додаткові можливості для освіти, дослідницької діяльності студентів, науковців, широкої громадськості, сприятиме згуртуванню наукових спільнот, активнішому обміну інформацією й досвідом, збільшенню кількості й покращенню якості міждисциплінарних досліджень.

Проект розрахований на максимально широку аудиторію, зокрема такі її сегменти, як широка громадськість,  фахівці-практики та науковці, студенти, школярі.  Для кожної з цих цільових аудиторій Велика українська енциклопедія готує спеціальні пропозиції.


 

Мета проекту

meta_2

 

 

 

 

 

Зберегти, узагальнити, систематизувати й удоступнити для українського читача наукові знання про розвиток людської цивілізації та світ, у якому вона існує, приділяючи особливу увагу внескові України у світову історію та культуру і ґрунтуючись на досвіді вітчизняної та світової енциклопедистики.

 

 

 

 

 

 

 

 


Основні завдання

school and education 03_1

 

 

 

 

Підготувати й видати впродовж 2013–2026 років багатотомну Велику українську енциклопедію в електронному, паперовому та онлайн-форматах, що дає додаткові інтерактивні й пошукові можливості.

 

 

 

 

 

 


Функції проекту

function_1

 

 


Очікувані результати

zavdannya