Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу соціогуманітарних наук

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу соціогуманітарних наук.

Основні вимоги до кандидатів:

– досконале володіння державною мовою;

– науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

– володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача.

Документи приймаються з 11 січня 2021 р. по 09 лютого 2021 р. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51а, 01030 або Email:[email protected]

Перелік документів для участі у конкурсі:

— письмова заява на ім’я директора Енциклопедичного видавництва про участь у конкурсі (написана власноруч);

— копія паспорта (посвідки про постійне проживання);

— заповнена особова картка (П-2);

— автобіографія;

— копія трудової книжки (за наявності);

— копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

— перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

— письмова згода на обробку персональних даних.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

Схожі статті