УВАГА! Презентація видання Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» «Тематичний реєстр гасел з напряму “Архітектура”»

Прес-реліз

4 грудня 2019 року (середа) о 15.00 у приміщенні Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-А) відбудеться презентація видання Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» «Тематичний реєстр гасел з напряму “Архітектура”».

Мета: популяризація національно значущого проекту «Велика українська енциклопедія»; обговорення проблем підготовки словника універсальної енциклопедії (конкретного напряму – «Архітектура»), залучення інтелектуальної еліти України до створення іміджевого інформаційного видання державної ваги.

У заході беруть участь:

Богдан Червак, перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
Алла Киридон, доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;
Ярослав Літинський, директор Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси;
Віктор Вечерський, історик архітектури, пам’яткознавець, кандидат архітектури, доцент Київського Національного університету культури і мистецтв;
Микола Дьомін, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри Київського національного університету будівництва та архітектури;
Анна Звіряка, кандидат історичних наук, генеральний директор Інституту культурної спадщини;
Микола Яковина, почесний президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС);
Юлія Івашко, доктор архітектури, професор Київського національного університету будівництва та архітектури;
Любов Апостолова-Сосса, архітектор, кандидат технічних наук, Київський національний університет будівництва та архітектури;
Алла Арістова, доктор історичних наук, завідувач відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».
Олексій Биков, архітектор, дослідник архітектури модернізму;
Ольга Вечерська, пам’яткознавець, старший науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
Галина Войцехівська, директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г.Заболотного;
Дмитро Вортман, науковий редактор «Енциклопедії історії України», Інститут історії України НАН України;
Олена Гончарова, доктор культурології, професор Київського національного університету культури і мистецтв;
Вікторія Зайцева, мистецтвознавець, реставратор, старший науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
Олена Каракоз, кандидат історичних наук, заступник декана факультету інформаційної політики та кібербезпеки Київського Національного університету культури і мистецтв;
Віктор Карпов, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва;
Оксана Косміна, архітектор, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України.
Олег Кравченко, кандидат архітектури, доцент Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
Олександр Крижанівський, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Київського університету ім. Бориса Грінченка;
Катерина Липа, завідувач відділом музею історії м. Києва;
Владислав Максимов, кандидат юридичних наук, член Вченої ради Інституту культурної спадщини;
Алла Поліщук, дизайнер, старший викладач кафедри дизайну Київського університету ім. Бориса Грінченка;
Андрій Пучков, архітектор, доктор мистецтвознавства, професор Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
Олена Сердюк, кандидат історичних наук, виконавчий директор Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС);
Олександра Сингаївська, доктор архітектури, професор Київського національного університету будівництва та архітектури;
Ольга Співак, пам’яткознавець, старший науковий співробітник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»;
Марія Тимошенко, кандидат архітектури, доцент Національного авіаційного університету;
Людмила Томілович, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Інституту культурної спадщини з наукової роботи;
Катерина Торопчинова, молодший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;.
Михайло Федорин, директор Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»;
Тетяна Філімонова, кандидат педагогічних наук, вчений секретар Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;
Оксана Чобітько, архітектор, старший науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
Галина Вікторівна Шевцова, доктор архітектури, професор Київського національного університету будівництва та архітектури;
Сергій Юрченко, директор Науково-дослідного інституту історії архітектури;
Співробітники Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

Учасникам презентації буде представлено Тематичний реєстр гасел з напряму «Архітектура»/ укладачі: Вечерський В. В., Торопчинова К. Л.; за заг. ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.

ДОВІДКА

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» — установа у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, підпорядкована Державному комітету телебачення та радіомовлення України і є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана».
Головне завдання Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» — підготовка «Великої української енциклопедії».

«Велика українська енциклопедія» — універсальне довідкове видання. Спільними зусиллями співробітників Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та авторського колективу материкової і діаспорної України енциклопедія готується у двох версіях: як багатотомне видання (ВУЕ) і як сучасний довідковий онлайн-сервіс (е-ВУЕ). Науково-методичний супровід проекту забезпечують науковці НАН України.
Видання ВУЕ здійснюється відповідно до Указу Президента України «Про Велику українську енциклопедію» від 2 січня 2013 року № 1/2013; Указу Президента України «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» від 12 січня 2015 року № 7/2015; Постанов Президії НАН України (2013–2019).

Тематичний реєстр гасел з напряму «Архітектура» / Укладачі: Вечерський В. В., Торопчинова К. Л.; за заг. ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.
підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Архітектура». Видання містить перелік термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія». Наукове видання орієнтоване на викладачів, аспірантів, студентів спеціальності «Архітектура та містобудування», науковців, видавців, усіх, хто цікавиться архітектурою та процесом укладання енциклопедій.

Завантажити прес-реліз тут

Схожі статті