Увага! Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (вул. Б.Хмельницького, 51-а, м. Київ, 01030, тел. (044) 235-61-62, е-mail: [email protected], http//vue.gov.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
старший науковий співробітник відділу технічних наук;
старший науковий співробітник відділу природничих наук;
науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук.

Документи приймаються з 06 листопада 2019 р. по 05 грудня 2019 р. включно за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 51а, 01030, тел.: (044)235-61-62.
До участі у конкурсі допускаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук) відповідного наукового напряму.
Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:
— письмова заява на ім’я директора Енциклопедичного видавництва про участь у конкурсі, написану власноруч;
— копія паспорта (посвідки про постійне проживання);
— заповнена особова картка (П-2);
— автобіографія;
— копія трудової книжки (за наявності);
— копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
— перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
— письмова згода на обробку персональних даних.
Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється сектором кадрової та організаційної роботи Енциклопедичного видавництва протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

Схожі статті