Укладено угоду про співпрацю та координацію діяльності з Національною академією педагогічних наук України

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» та Національна академія педагогічних наук України (НАПН України) керуючись Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, зокрема Указом Президента України від 12 січня 2015 року №7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії», Статутом наукової установи та Статутом НАПН України. Усвідомлюючи необхідність співробітництва та координації діяльності з метою підготовки та видання багатотомної Великої української енциклопедії уклали угоду про співпрацю та координацію діяльності.
Співпраця між Сторонами спрямовуватиметься на здійснення енциклопедичних досліджень для збереження і поширення наукових знань про розвиток людської цивілізації та внесок України у світову історію і культуру.

Дотримуючись чинного законодавства України та норм міжнародного права у сфері охорони інтелектуальної власності, збереження конфіденційності та захисту персональних даних, використовуючи інноваційні технології, установи здійснюватимуть обмін інформаційно-довідковими та іншими матеріалами, необхідними для виконання положень угоди. З метою взаємодії та координації зусиль, використовуючи інноваційні технології співпраця відбуватиметься за такими напрямами:
– установи забезпечують організаційну, методичну, наукову, практичну й інформаційну підготовку реалізації співпраці в межах угоди;
– моніторинг процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері створення енциклопедій;
– обмін інформацією, матеріалами й документами, необхідними для здійснення співпраці;
– спільне розроблення методичних рекомендацій для фахівців, які залучаються до створення енциклопедичних, довідниково-словникових, науково-інформаційних, навчальних паперових та електронних видань;
– сприяння спільній підготовці та видруку енциклопедичних, довідникових, словникових, науково-інформаційних, навчальних видань, методичних посібників, інформаційних і рекламних буклетів, іншої друкованої продукції з соціально- гуманітарних, природничих і технічних галузей;
– налагодження міжнародної співпраці та створення програм обміну, навчання та підвищення кваліфікації фахівців у сфері енциклопедичної справи;
– організація фахових семінарів, лекцій, конференцій, круглих столів, професійних стажувань і навчальних поїздок співробітників установ;
– спільне розроблення принципів побудови баз для сховищ даних енциклопедичного знання і відповідних портальних інтерактивних мультимедійних рішень;
– сприяння налагодженню співпраці ДНУ «Енциклопедичне видавництво» з державними, недержавними установами, організаціями, фондами, спілками, закладами освіти України й зарубіжних країн;
– сприяння участі в програмах і проектах Європейського Союзу. Ради Європи, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій і фондів;
– сприяння забезпеченню системної взаємодії державних і недержавних установ, громадських організацій, міжнародних організацій і фондів у сфері забезпечення ефективної діяльності установ;
– організація та проведення тематичних навчальних конкурсів для учнівської та студентської молоді з відповідних тематик ВУЕ спільно з міністерствами, відомствами, закладами освіти України та зарубіжних країн;
– спільна організація та проведення культурно-мистецьких заходів як в Україні, так і за кордоном.

За взаємною згодою Сторони надаватимуть інформацію у своїх періодичних виданнях і на веб-сторінках про заходи, програми і проекти, що реалізуються установами, і можуть інформувати громадськість країни та міжнародну наукову спільноту про результати співпраці в межах угоди про співпрацю.

Схожі статті