15 травня відбулося засідання Президії НАН України

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак та директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук Алла Киридон взяли участь у засіданні Президії Національної академії наук України, на якому розглядалося питання про хід виконання підготовки Великої української енциклопедії.
Заслухавши та обговоривши співдоповіді голови Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України В.М. Локтєва та директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» доктора історичних наук А.М. Киридон, Президія Національної академії наук України відзначила, що за час роботи над створенням Енциклопедії фахівцям НАН України спільно з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» вдалося досягти вагомих результатів.

Зокрема, вийшли друком «Сло́вник» та перший том ВУЕ, «Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії», а також колективні монографії «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій», «Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні» й «Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі». Видано тематичні словники ВУЕ з напрямів «Біологічні науки», «Політичні науки», «Фізичне виховання та спорт», «Історичні науки», «Юридичні науки», «Соціологічні науки», «Релігієзнавство», «Фізика. Радіотехніка». Підготовлено до друку другий том Енциклопедії, тематичні словники з напрямів «Архітектура», «Економіка» та ін. Відповідно до Календарного плану підготовки та видання Великої української енциклопедії на 2016-2026 роки, затвердженого наказом Держкомтелерадіо України від 25.12.2016 №36, триває робота над написанням, експертизою та редагуванням статей до наступних томів.

Співробітниками Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» також розроблено методичні рекомендації для авторів і редакторів ВУЕ (для друкованої та електронної версій). З метою популяризації проекту організовано ряд заходів. Зокрема, 03.11.2015 проведено круглий стіл «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій»; 15.09.2016 – презентацію Словника Енциклопедії; 28.03.2017 – презентацію першого тому Енциклопедії; 18.10.2017 – круглий стіл «Створення енциклопедій у сучасному інформаційному просторі»; 14.11.2018     – наукову конференцію «Енциклопедистка в Україні: люди, ідеї, поступ»; 13.12.2018 – презентацію портальної версії ВУЕ. На сьогодні колектив установи продовжує роботу над паралельною реалізацією фактично двох окремих проектів друкованої та електронної версій Енциклопедії (далі – е-ВУЕ).

19 грудня 2018 р. відбулося чергове засідання Головної редакційної колегії ВУЕ, на якому розглядалися поточні питання підготовки видання. Учасники засідання також мали змогу оцінити особливості функціонування введеної в дію електронної версії Енциклопедії. На сьогодні е-ВУЕ містить статті з першого тому ВУЕ, відбувається поступове наповнення енциклопедичного порталу як статтями другого тому (літера А), так і новими статтями на літери Б – Я. Водночас наявний контент збагачується ілюстративним матеріалом, здійснюється озвучування статей та підбір тематичного відеоряду для їх доповнення. Фахівці Інституту програмних систем НАН України залучені до вдосконалення дизайну порталу, який передбачає сучасні елементи веб-сторінки: слайдер, анімовані графічні елементи, плагіни для зручного перегляду відео- і фотоілюстрацій та для прослуховування аудіозаписів.

Разом з тим залишаються невирішеними деякі проблеми матеріального та науково-організаційного характеру. Насамперед, це серйозні фінансові труднощі, пов’язані з відсутністю необхідного бюджетного фінансування для підготовки ВУЕ. В свою чергу нестача коштів зумовлює недоукомплектованість штату установи, брак відповідного забезпечення комп’ютерною технікою й новітніми технічними засобами. Також внаслідок недостатнього фінансування не передбачено виплату авторських гонорарів за підготовку статей, що викликає значні труднощі при доборі авторів за низкою напрямів наукових знань. Крім того, брак коштів не дає змоги співробітникам Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» взаємодіяти із Центральним державним кінофотофоноархівом України імені Г.С.Пшеничного залучати архівні матеріали для підготовки мультимедійного енциклопедичного контенту.

Згідно з п.7 постанови Президії НАН України від 27.12.2017 № 357 «Про стан підготовки «Великої української енциклопедії» передбачалося створення при відділеннях НАН України робочих груп з опрацювання матеріалів Енциклопедії. Однак на сьогодні зазначене рішення виконано не всіма відділеннями НАН України. Недостатньо активною є участь співробітників академічних установ у підготовці та написанні статей до ВУЕ. Значно активнішою має бути також участь членів редколегії ВУЕ в її роботі, зокрема у робочих засіданнях редколегії.

Зважаючи на виняткову важливість підготовки друкованої та електронної версій Енциклопедії та з метою подальшої оптимізацїї роботи з їх створення, Президія НАН України постановила:

1. Співдоповіді «Про підготовку видання багатотомної «Великої української енциклопедії» академіка НАН України В.М. Локтєва та доктора історичних наук А.М. Киридон взяти до відома.

2. Рекомендувати установам НАН України розглядати участь у підготовці ВУЕ як один з пріоритетних напрямів своєї наукової діяльності.

3. Фахівцям Інституту програмних систем НАН України здійснювати науково-методичний супровід створення мобільної версії енциклопедичного порталу.
4. Головній редакційній колегії ВУЕ спільно з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво»:

4.1. Продовжити роботу над створенням портальної та друкованої версій Енциклопедії.

4.2. У місячний термін подати пропозиції щодо оновлення складу Науково-редакційної ради та Головної редакційної колегії ВУЕ.

5. Звернути увагу членів Головної редакційної колегії ВУЕ на необхідність брати активнішу участь у роботі редколегії.

6. Звернути увагу академіків-секретарів Відділення інформатики НАН України, Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, Відділення загальної біології НАН України, Відділення економіки НАН України та Відділення історії, філософії та права НАН України на необхідність невідкладного створення робочих груп з опрацювання матеріалів ВУЕ відповідно до п.7 постанови Президії НАН України від 27.12.2017 № 357 «Про стан підготовки «Великої української енциклопедії».

7. Академікам-секретарям Відділення математики НАН України, Відділення механіки ПАН України, Відділення фізики і астрономії НАН України, Відділення наук про Землю НАН України, Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, Відділення хімії НАН України, Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України переглянути діяльність створених робочих груп з опрацювання матеріалів Енциклопедії та, у разі необхідності, у місячний термін оновити їх склад.

8. Рекомендувати керівникам установ і організацій НАН України сприяти написанню їхніми співробітниками статей до ВУЕ з наступним включенням до індивідуальних звітів з виконання наукових досліджень інформації щодо виконаної роботи.

9.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

Схожі статті