Колегія Держкомтелерадіо розглянула питання підготовки та видання Великої української енциклопедії

26 березня в Національному прес-центрі телебачення і радіомовлення України (м. Київ, вул. Хрещатик, 26) відбулося засідання колегії Держкомтелерадіо.

На порядку денному було розглянуто наступні питання:

1. Про стан підготовки та видання Великої української енциклопедії.
Доповідач – директор державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» Алла Киридон.

2. Про стан виконання прикладних розробок у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури у 2018 році.
Доповідач – начальник відділу видавничої справи Олексій Кононенко.

3. Про хід реалізації завдань плану заходів з виконання Комплексної програми впровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо на 2019 рік.
Доповідач – начальник управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ободович.

4. Про нагородження працівників інформаційної та видавничої сфер України.
Доповідач – перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

Заслухавши доповідь Алли Киридон колегія ухвалила:

1. Інформацію про стан підготовки та видання Великої української енциклопедії взяти до відома.

2. Державній науковій установі «Енциклопедичне видавництво» (Киридон А.М.) продовжувати виконання завдань щодо випуску Великої української енциклопедії відповідно до етапів, визначених календарним планом підготовки та видання Великої української енциклопедії на 2016–2026 роки.

3. Відділу видавничої справи (Кононенко О.А.) сприяти:
залученню наукового потенціалу академічних наукових структур, вищих закладів освіти України, представників творчої інтелігенції до створення Великої української енциклопедії;
співпраці державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та головної редакційної колегії Великої української енциклопедії з підвідомчими установами Держкомтелерадіо під час підготовки та випуску Великої української енциклопедії;
виконанню завдань, визначених протокольним рішенням наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В.А. від 29.11.2018.

4. Відділу видавничої справи (Кононенко О.А.) спільно з управлінням розвитку інформаційної сфери (Недяк Ю.О.) доопрацювати з врахуванням зауважень та пропозицій, висловлених заінтересованими органами та повторно надіслати на розгляд та погодження проект Плану заходів щодо підготовки та видання протягом 2019–2026 років Великої української енциклопедії.

5. Фінансово-економічному управлінню (Довголецька Т.Д.):
під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» звернутися до Міністерства фінансів України з пропозицією щодо додаткових видатків за бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» з метою належного фінансування видання Великої української енциклопедії;
під час підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 та наступні роки відповідно до обґрунтованих потреб державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» передбачати видатки на виконання заходів з підготовки та видання багатотомної Великої української енциклопедії.

6. Сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Божко С.М.) разом з відділом видавничої справи (Кононенко О.А.) та Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» (Киридон А.М.) забезпечувати висвітлення підготовки та видання Великої української енциклопедії на веб-сайті Держкомтелерадіо.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

 

Інформаційна довідка до питання
Про стан підготовки та видання Великої української енциклопедії

         На виконання Указів Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та від 12.01.2015 № 7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 172-р, а також рішення Президії Національної академії наук України колектив Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» забезпечує підготовку та випуск універсальної національної енциклопедії – Великої української енциклопедії (далі – ВУЕ, Енциклопедичне видавництво).
       Хід підготовки ВУЕ здійснюється відповідно до етапів, визначених календарним планом підготовки і видання ВУЕ на 2016-2026 роки, затвердженим наказом Держкомтелерадіо від 25.01.2016 № 36.
       Колективу Енциклопедичного видавництва вдалося досягти низки вагомих результатів у реалізації проекту.
       Зокрема розроблено концептуальні засади науково-інформаційного наповнення онлайн-версії ВУЕ. У грудні 2018 р. оприлюднено розширену версію енциклопедичного порталу Великої української енциклопедії (далі – е-ВУЕ). Оновлено базову версію реєстру гасел Словника ВУЕ. Розроблено комплекс редакційних засад підготовки контенту сучасного мультимедійного енциклопедичного видання.
       З метою вдосконалення та інтенсифікації роботи з підготовки ВУЕ за загальною редакцією д.і.н., проф. Киридон А. М. та д. ф.-м. н., проф. Шендеровського В. А. в рамках наукової теми підготовлено та видано тематичні словники з окремих наукових напрямів: релігієзнавство, соціологічні науки, фізика, радіотехніка.
      За результатами проведеної спільно з провідними фахівцями інших установ та закладів наукової конференції підготовлено колективну монографію «Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні», присвячену висвітленню теоретичних та прикладних проблем енциклопедистки.
      На сервері установи розгорнуто портал е-ВУЕ. Розроблено схеми та дизайн оформлення статей для онлайн-версії ВУЕ. Постійно ведеться робота над вдосконаленням порталу та осмисленням концепції е-ВУЕ. Інститут програмних систем НАН України як партнер Енциклопедичного видавництва продовжує роботу над реалізацією дизайну порталу, що передбачає сучасні елементи веб-сторінки (слайдер, анімовані графічні елементи, плагіни для зручного перегляду ілюстрацій, відео й програвання аудіо), а також підтримує роботу порталу на рівні апаратного забезпечення.
    Для створення сучасної та ефективної портальної версії е-ВУЕ виконувалися роботи з налаштування семантичного Wiki-pecypcy: на основі Semantic MediaWiki розроблено програмне забезпечення, що підтримує роботу енциклопедії, та організовано його надійне та безпечне функціонування; на основі оригінального дизайну побудовано зручний та зрозумілий користувацький інтерфейс для використання цього програмного забезпечення;
розроблено засоби й методи побудови семантичної розмітки Wiki -сторінок, що забезпечують виконання семантичних запитів; розроблено та удосконалено навігацію енциклопедичного порталу (опції «Пошук», «Навігація», «Алфавітний покажчик» тощо); підготовлено інструкції, довідки, методичні рекомендації тощо.
     Залучення новітнього технологічного інструментарію формування змістової складової онлайн-версії «Великої української енциклопедії» з пошуковими інструментами, контентом, тощо дозволило максимально використати можливості передових інформаційних технологій.          Принципова, інноваційна відмінність е-ВУЕ від існуючих електронних енциклопедій – це машинна обробка та пошук знань, а не тільки даних.
    Особливості онлайн-версії е-ВУЕ (на літери «Б-Я») пов’язані з опрацюванням статей не за абеткою, а за принципом горизонтального наповнення. Контент забезпечується ілюстративним матеріалом (світлини, карти, схеми, графіки, діаграми, креслення, малюнки, рисунки). З метою формування унікальності проекту підбір тематичного відеоряду статті доповнюються матеріалами відеоархівів телеканалів «Правда тут», «Прямий», «Київ», «Рада» та інших, а також аудіо сюжетами, що є у вільному доступі. Паралельно здійснюється озвучення статей. У питанні озвучення статей Енциклопедичне видавництво співпрацює з Укртелерадіопресінститутом та Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди. На сьогодні озвучено 400 статей для портальної версії. Усі ці елементи інтегровано з текстом, що уможливлює всебічне розкриття суті подій, явищ та біографістики.
    Постійно здійснюється упорядкування, редагування та вдосконалення базової версії реєстру гасел Словника ВУЕ. Повністю завантажено статті на «А- Акц». Енциклопедичний портал поступово наповнюється статтями на літеру «Ац-Ая» та новими статтями на літери «Б-Я».
Колективом установи постійно наповнюється контент портальної та друкованої версій «Великої української енциклопедії». Специфіка й особливість проекту полягає в одночасній реалізації друкованої й портальної версій універсальної енциклопедії.
Упродовж всього періоду здійснюється підготовка редакційних та авторських статей ВУЕ на літери «А-Я», продовжується робота з авторами щодо замовлення їм статей, надсилання схем та рекомендацій, консультування. Проводиться рецензування статей до онлайн-версії ВУЕ на літери «Б-Я» експертними групами НАН України, здійснюється уніфікація й редагування реєстрів гасел за відповідними науковими напрямками на літери А-Я. За рекомендаціями експертів та авторів розширюється діапазон словникового простору. Проводиться постійний пошук додаткових джерел для верифікації й доповнення реєстру гасел, продовжується формування бібліографічної бази до статей ВУЕ та формування банку даних авторів. Планується створення медіатеки та енциклопедичного архіву на порталі.
Упродовж 2018 року з метою популяризації ВУЕ проведено низку презентаційних заходів: 28 березня на базі Навчального-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та за участі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського у м. Чернігів під час круглого столу «Історична наука в сучасному освітньому просторі» презентовано 1-й том ВУЕ. 23 квітня відбулась презентація нових видань Енциклопедичного видавництва: колективної монографії «Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі» та методичних рекомендацій «Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії». 11 травня 2018 року Енциклопедичним видавництвом спільно з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Революції: час змін (від Хмельниччини до Директорії)». 4-6 червня Енциклопедичне видавництво виступило співорганізатором Міжнародного міждисциплінарного наукового симпозіуму «Візуалізація епохи Голодомору: джерела, наративи, контексти», а 7 червня – науково-практичної конференції «Другі щорічні козацькі читання: пам’яті Володимира Кривошеї». 2-3 жовтня 2018 р. Також Енциклопедичне видавництво взяло участь у XII Міжнародній виставці-ярмарці й науковій конференції «Книга — шлях співпраці і прогресу», що відбулася у м. Ашгабаді (Туркменістан), на якій було презентовано видання Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».
14 листопада відбулася наукова конференція «Енциклопедистика в Україні: люди, ідеї, поступ», у роботі якої взяли участь понад 60 осіб, співробітники установи та науковці з різних міст України. Захід транслювався в он-лайн режимі. 13 грудня з метою популяризації ВУЕ в приміщенні УНІА «Укрінформ» колектив Енциклопедичного видавництва презентував, портальну версію проекту — е-ВУЕ – універсальну, науково-популярну, мультимедійну енциклопедію з багатим ілюстративним (світлини, карти, схеми, графіки, діаграми, креслення, малюнки, рисунки), аудіо- та відеоматеріалом, що інтегруються з текстом.
У 2018 році співробітниками установи виголошено 95 наукових доповідей на наукових конференціях, круглих столах, та інших заходах, впродовж року підготовлено 110 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Наукові співробітники установи брали активну участь у координації наукової діяльності: 4 співробітники Енциклопедичного видавництва входять до складу 6 спеціалізованих вчених рад інших установ. Також співробітники Енциклопедичного видавництва виступили офіційними опонентами на захисті 5 дисертаційних досліджень, підготували відгуки 7 авторефератів дисертаційних досліджень, здійснили експертну оцінку та рецензування 4 докторських дисертацій. П’ятеро співробітників установи є членами редакційних колегій 11 наукових журналів.
З метою упорядкування документів Енциклопедичного видавництва (з 1960-х років – Головна редакція «Української радянської енциклопедії», з середини 80-х років минулого століття по 2000 роки – Державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана), які є історичною і культурною спадщиною і входять до складу Національного архівного фонду, наказом Держкомтелерадіо від 03.12.2018 № 33-а утворено Комісію з упорядкування документів Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». До складу Комісії залучено спеціалістів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, провідного економіста та наукового співробітника Енциклопедичного видавництва, а також членів комісії з припинення державних підприємств «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська
енциклопедія» імені М.П. Бажана» та Головної редакції Зводу пам’яток історії та культури при видавництві «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана. Комісія вивчає умови зберігання, фізичний стан, наявність та науково-технічне опрацювання документів зазначеного видавництва для визначення місця їх подальшого зберігання, зокрема документів Національного архівного фонду видавництва.
Проблемні питання. Водночас належне й системне функціонування установи й колективу, який відповідно до указів Президента наполегливо працює над підготовкою ВУЕ, залежить від вирішення нагальних питань організаційно-побутового, фінансового порядку, кадрового забезпечення та ін.
Нормативно-правове забезпечення. На виконання Указу №7/2015 від 12.01.2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» досі немає відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України. За наслідками наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України В.А. Кириленка з питань підготовки та випуску Великої української енциклопедії окремі пропозиції зафіксовано протокольним рішенням від 29 листопада 2018 р. Дієвість документу визначить час.
Питання оренди приміщення. Процес повернення колективу установи в приміщення за адресою: вул. Б. Хмельницького, 51-а затягнувся майже на 9 місяців. Лише 10 січня 2018 р. було укладено договір оренди Енциклопедичного видавництва з КП «Київжитлоспецексплуатація» (терміном на 3 роки). Принагідно нагадаємо, що відповідно до п. 2.2 Указу Президента №7/2015 від 12.01.2015 передбачалося повністю передати приміщення за адресою: вул. Б. Хмельницького, 51-а з комунальної власності в державну. При цьому зазначаємо, що будівля не має теплопостачання вже понад 10 років, відтак приміщення доводиться опалювати електроприладами (що потребує значного фінансування). Станом на 01.03.2019 Енциклопедичне видавництво займає лише другий поверх приміщення (513,4 м). Площ для зберігання архівних фондів та бібліотеки не вистачає.
Питання фінансування. Обсяги робіт із виконання проекту створення Великої української енциклопедії зростають. Однак недостатнє фінансування проекту не дозволяє забезпечити професійний кадровий потенціал, нормальне безперебійне функціонування установи, популяризацію проекту тощо. Відповідно до Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік за бюджетною програмою 1701020 (за цією програмою фінансується дві наукові установи – Книжкова палата України та Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво») передбачена сума по загальному фонду державного бюджету – 15649,4 тис. грн, із них для потреб Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» – 5477,3 тис. грн (у цю суму закладено й виплата боргу попередньої структури – Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана» – 873,8 тис. грн.). Цієї суми (5477,3 тис. грн) для належного й повноцінного забезпечення функціонування установи недостатньо. Реальні мінімальні потреби установи у 2018 році становили 8960,1 тис. грн.
Кадрове забезпечення. Гранична чисельність відповідно до штатного розпису установи становить 67 осіб. Через обсяги фінансування та рівень посадових окладів реальна чисельність співробітників майже вдвічі менша; відсутня можливість залучення професіоналів до справи підготовки проекту.
Технічне забезпечення. Колектив розпочав роботу над створенням не аналогової версії друкованого видання (як це здебільшого спостерігається з іншими виданнями), а абсолютно відмінної за структурно-композиційним оформленням версії е-ВУЕ (з мультимедіа, аудіо-, відео- супроводом та ілюстративним матеріалом). Однак на перешкоді реалізації поставлених завдань щодо створення національної енциклопедії є відсутність відповідного забезпечення новітньою комп’ютерною технікою, копіювальною технікою та новітніми технічними засобами, що обумовлене недостатнім фінансуванням установи.

Схожі статті