27 лютого ДНУ «Енциклопедичне видавництво» презентувала нові видання, підготовлені для реалізації проекту «Великої української енциклопедії»

          27 лютого 2018 р. Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» у приміщенні Інформаційної агенції «Укрінформ» презентувала нові видання, підготовлені для реалізації проекту «Великої української енциклопедії». Йдеться про сло́вники (тематичні реєстри гасел) з наукових напрямів: «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія), «Юридичні науки», «Політичні науки», «Біологія», «Фізичне виховання і спорт».

    Мета заходу: популяризація національно значущого проекту «Велика українська енциклопедія»; залучення інтелектуальної еліти України до створення іміджевого інформаційного видання державної ваги; формування в умовах гібридної війни інтелектуального національного продукту задля гідної репрезентації України у світі.

         На заході були присутні представники Державного комітету телебачення і радіомовлення України, НАН України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Інституту держави і права ім. В. М.Корецького НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Інституту історії України НАН України, Укртелерадіопресінституту, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, викладачі вишів, автори «Великої української енциклопедії», представники засобів масової інформації.

   У вступному слові директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор А. М. Киридон наголосила, що підготовка сло́вників є необхідним етапом створення будь-якої енциклопедії.

Директор ДНУ “Енциклопедичне видавництво” доктор історичних наук, професор А. М. Киридон

Тематичні сло́вники – це зібрання слів та морфологічних словосполучень, які складають систему термінів наукового напряму або окремої сфери діяльності, мета яких категоризувати та систематизувати інформативний матеріал задля комплексного осягнення окресленого сегменту гасел «Великої української енциклопедії». Слóвник є своєрідним каркасом енциклопедії, характеризує її тематичну своєрідність та дає базові уявлення про змістовне наповнення. Він слугує важливим методичним інструментом для упорядкування масиву гасел, унормовування категорійно-понятійних систем та формування схем статей для енциклопедії. Ці видання дозволяють простежити не лише історичну траєкторію лексем, але й об’єктивують зсуви соціально-політичного характеру, соціальні колізії доби. Будь-які поняття, терміни унаочнюють наші зміни, змінюється суспільно-політичний дискурс і змінюється методологічний фокус дослідження.

На презентації з вітальним словом виступив академік НАН України, голова Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» В. М. Локтєв. У своєму виступі він наголосив на необхідності презентованих видань; відзначив наполегливу працю колективу установи над створенням проекту державної ваги – «Великої української енциклопедії» попри всі складнощі й негаразди організаційно-побутового плану та недостатнім фінансуванням проекту.

голова Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» академік НАН України В. М. Локтєв

  В.М. Локтєв також наголосив на важливості створення енциклопедичного порталу в мережі інтернет над яким зараз працює колектив «Енциклопедичного видавництва» за участі Інституту програмних систем НАН України.

директор департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України                  Р. Я. Вірастюк

Від імені Міністерства молоді та спорту України директор департаменту олімпійського спорту Р. Я. Вірастюк привітав зібрання з виходом 1-го тому «Великої української енциклопедії» та презентованих тематичних реєстрів гасел. У виступі доповідач наголосив на потребі підготовленого сло́вника з напряму «Фізичне виховання і спорт» і висловив сподівання на подальшу співпрацю в процесі підготовки енциклопедійних статей.

У ході заходу упорядники й рецензенти тематичних сло́вників розповіли про роботу над створенням видань (як відбувався процес відбору гасел, вироблення критеріїв, систематизація й категоризація термінів тощо).

Зокрема, О. М. Любовець, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, схарактеризувала принципи та засади формування тематичних реєстрів. Вона зазначила, що створення реєстру сло́вника будь-якої енциклопедії – це надзвичайно важлива, відповідальна та достатньо складна робота; від якості такого сло́вника залежить і якість самої енциклопедії. Детальніше доповідачка розповіла про роботу над тематичним сло́вником з напряму «Політичні науки».

Заступник директора з наукової роботи ДНУ «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук О. М. Любовець

До обговорення долучилась рецензент видання Г. І. Зеленько, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, акцентувавши увагу на важливості й потрібності видання. «На жаль, в Україні політична наука зведена в основному до політичної технології, тому видання тематичного сло́вника з напряму «Політичні науки» можливо допоможе в виробленні й засвоєнні професійної термінології», – зауважила Г. І. Зеленько.

Г. І. Зеленько, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

При обговоренні сло́вника з напряму «Історичні науки» С. В. Кульчицький, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, наголосив на тяглості енциклопедійного процесу від універсального видання, яке створювалося під керівництвом М. П. Бажана до «Великої української енциклопедії»; підкреслив вагомість і значущість видання, а також потребі активного залучення професіоналів. С. С. Троян, доктор історичних наук, професор Національного авіаційного університету, розповів про початки формування тематичного сло́вника з напряму «Історичні науки» (опрацювання гасел із «Всесвітньої історії»). Наголосив на необхідності вдосконалення реєстру та пошуку авторів для підготовки статей до ВУЕ. Завершив обговорення координатор, упорядник тематичного реєстру С. І. Гірік, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник установи. У виступі він наголосив на критеріях відбору гасел із біографістики; складності понять «зон перетину».

С. В. Кульчицький, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Про роботу над тематичним реєстром гасел з напряму «Юридичні науки» розповів один із упорядників видання В. Л. Бабка, кандидат політичних наук, науковий співробітник установи. Доповідач також подякував всім, хто долучився до впорядкування реєстру гасел, а також рецензентам за кваліфіковані поради та надану експертну оцінку.

Один із рецензентів видання І.Б. Усенко, кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, наголосив на важливості наукового продукту, а також порушив питання про необхідність зарахування енциклопедичної статті, як наукової роботи автора.

С. С. Троян, доктор історичних наук, професор Національного авіаційного університету

 Наступним було презентовано тематичний реєстр гасел з напряму «Фізичне виховання і спорт», що немає аналогів в Україні, а тому його підготовка була ускладнена. Про це розповів у своєму виступі кандидат педагогічних наук, професор, заслужений тренер СРСР та УРСР, В. П.  Карленко: «Коли мені запропонували рецензувати (…), я зіткнувся з тим, що іноді досить мало точної інформації про конкретного спортивного діяча, іноді не згадується, що він працював в Україні. Довідники зі спорту іноді містять неточності. Слід розповісти й про внесок української діаспори до олімпійського руху».

 

В. П.  Карленко, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений тренер СРСР та УРСР

Продовжила думку спікера упорядник тематичного сло́вника М. В. Чорна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник установи, подякувавши Міністерству молоді та спорту України за допомогу у наданні інформації про тренерів та спортсменів, уточненні їх років життя, діяльності і досягнень, а також розповіла, що сло́вник буде оновлюватись та розширюватись за рахунок доручення до реєстру імен паралімпійських спортсменів, спортсменів з української діаспори тощо.

І. Б. Усенко, кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

До обговорення видань долучилася заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» Г.О. Гуцол, У виступі доповідачка наголосила на вагомості видань словникового характеру, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю між науковцями установ. 

У прикінцевому слові А.М. Киридон окреслила перспективи роботи над тематичними сло́вниками, подякувала за підтримку проекту, запросила до співпраці над створенням «Великої української енциклопедії».

27 лютого ДНУ «Енциклопедичне видавництво» презентувала нові видання, підготовлені для реалізації проекту «Великої української енциклопедії»