Презентація видань Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Презентація видань Державної наукової установи

«Енциклопедичне видавництво»

Прес-реліз

27 лютого 2018 року (вівторок) о 15.00 у приміщенні Інформаційної агенції «Укрінформ» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16) відбудеться презентація нових видань Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

 Мета: популяризація національно значущого проекту «Велика українська енциклопедія»; залучення інтелектуальної еліти України до створення іміджевого інформаційного видання державної ваги; формування в умовах гібридної війни інтелектуального національного продукту задля гідної репрезентації України у світі.

     

          У заході беруть участь:

Богдан Червак, перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення;

Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, Заступник Міністра освіти і науки України;

Вадим Локтєв, академік НАН України, голова Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії»;

Алла Киридон, доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;

Володимир Горбатенко, доктор політичних наук, професор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України);

Борис Дем’яненко, доктор політичних наук, професор (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);

Микола Жулинський, доктор філологічних наук, академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Галина Зеленько, доктор політичних наук, професор (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України);

Валерій Капелюшний, доктор історичних наук, професор, член-кор. НАПН України;

Василь Карленко, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений тренер СРСР та УРСР;

Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор (Інститут історії України НАН України);

Олена Любовець, доктор історичних наук, заступник директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;

Сергій Межжерін, доктор біологічних наук (Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України);

Микола Сенченко, доктор технічних наук, професор, директор Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»;

Сергій Троян, доктор історичних наук, професор (Національний авіаційний університет);

Ігор Усенко, кандидат юридичних наук, професор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України);

Ярослав Яцків, академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Володимир Бабка, кандидат політичних наук;

Сергій Гірік, кандидат історичних наук;

Ярослава Межжеріна, біолог;

Мар’яна Чорна, кандидат історичних наук;

Співробітники Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»: Андрій Антонюк, кандидат технічних наук, с. н. с.; Олег Березовський, кандидат історичних наук; Богдана Бойчук; Максим Вакуленко, кандидат фізико-математичних наук, с. н. с.; Світлана Глухова, науковий редактор; Ніна Головченко, кандидат педагогічних наук, доцент; Анатолій Іваненко, кандидат історичних наук, доцент; Галина Калінічева, кандидат історичних наук, доцент; Ірина Каченюк; Лариса Кобріна, кандидат хімічних наук, Тетяна Крайнікова, доктор наук соціальних комунікацій; Сергій Купрієнко, кандидат історичних наук; Наталя Маслова; Дар’я Панчук; Альона Рудюк; Лідія Слюсарчук, кандидат економічних наук, доцент; Микола Тимочко, кандидат фізико-математичних наук; Андрій Тищенко, історик; Катерина Торопчинова, інженер електронної техніки; Ірина Шліхта, кандидат історичних наук, доцент.

Учасникам презентації буде представлено тематичні сло́вники, де перераховано гасла з кількох наукових напрямів, за якими замовляються статті для «Великої української енциклопедії», а саме:

 

Тематичний реєстр гасел з напряму «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія) / Укладачі: Гірік С. І., Киридон А. М., Троян С. С.

Тематичний реєстр гасел з напряму «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.

Тематичний реєстр гасел з напряму «Біологія» (у 2-х частинах). Частина І, ІІ. / Укладачі: Межжерін С. В., Межжеріна Я. О.

Тематичний реєстр гасел з напряму «Політичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Дем’яненко Б. Л., Любовець О. М.

Тематичний реєстр гасел з напряму «Фізичне виховання і спорт» / Укладач: Чорна М. В.

 

Акредитація журналістів: Е-mail: [email protected]; Тел.:0680888659 (Андрій Тищенко). Порядок акредитації див.: ev.vue.gov.ua – розділ «Нормативна база»/«Керівні документи».

 

ДОВІДКА

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» – установа у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, що підпорядкована Державному комітету телебачення та радіомовлення України і є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана.

Головне завдання Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» ‒ підготовка «Великої української енциклопедії».

 

«Велика українська енциклопедія» ‒ універсальне довідкове видання. Спільними зусиллями співробітників державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та авторського колективу материкової і діаспорної України енциклопедія готується у двох версіях: як багатотомне видання (ВУЕ) і як сучасний довідковий онлайн-сервіс (е-ВУЕ). Науково-методичний супровід проекту забезпечують науковці НАН України.

Видання ВУЕ здійснюється відповідно до Указу Президента України «Про Велику українську енциклопедію» від  2 січня 2013 року № 1/2013; Указу Президента України «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» від 12 січня 2015 року № 7/2015; Постанов Президії НАН України (2013−2017).

 

Тематичні реєстри гасел, що презентуються, підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з таких наукових напрямів: «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія), «Юридичні науки», «Біологія», «Політичні науки», «Фізичне виховання і спорт».

Наукові видання призначені для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій, а також здійснює наукові дослідження в галузі історії, правознавства, біології, екології та охорони природи, політології, фізичної культури та спорту.

 

 

 

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія) / Укладачі: Гірік С. І., Киридон А. М., Троян С. С.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 240 с.

 

 

 

 

 

 

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 152 с.

 

 

 

 

 

 

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Політичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Дем’яненко Б. Л., Любовець О. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 216 с.

 

 

 

 

 

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Фізичне виховання і спорт» / Укладач: Чорна М. В.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 144 с.

 

 

 

 

 

 

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Біологія» (у 2-х частинах). Частина І: А-Л / Укладачі: Межжерін С. В, Межжеріна Я. О. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 224 с.; Частина IІ: М-Я / Укладачі: Межжерін С. В, Межжеріна Я. О. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 224 с.

Презентація видань Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»