Президія НАН України розглянула питання підготовки «Великої української енциклопедії»

Президія НАН України розглянула питання підготовки

«Великої української енциклопедії»

 

27 грудня 2017 року на черговому зібранні Президії Національної академії наук України розглядалося питання стану підготовки «Великої української енциклопедії».
Голова редакційної колегії видання, академік НАН України Вадим Локтєв та заступник Голови редакційної колегії, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор Алла Киридон розповіли учасникам засідання про те, як здійснюється підготовка фундаментального видання − багатотомної «Великої української енциклопедії» (ВУЕ).

Співдоповідачі зазначили наступне:

Фахівцям НАН України спільно з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» вдалося досягти низки вагомих результатів у реалізації проекту.

Зокрема, вийшли з друку:

словник «Великої української енциклопедії» (2015);

перший том «Великої української енциклопедії» (2016);

тематичні словники ВУЕ з напрямів «Біологічні науки», «Політичні науки», «Фізичне виховання та спорт» (2016).

Підготовлено до друку кілька тематичних словників з інших наукових напрямів.

Співробітниками Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» розроблено методичні рекомендації для авторів і редакторів ВУЕ (для друкованої та електронної версій).

З метою популяризації проекту організовано низку заходів:

круглий стіл «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій», у якому взяло участь понад 50 науковців (2015);

презентацію Словника ВУЕ, у якій взяло участь понад 60 науковців (2016);

презентацію 1-го тому ВУЕ, у якій взяло участь понад 250 науковців (2017);

круглий стіл «Створення енциклопедій у сучасному інформаційному просторі», у якому взяло участь понад 150 науковців (2017).

Зараз колектив установи працює над реалізацією електронної версії ВУЕ (е-ВУЕ). Йдеться не про аналогову версію друкованої продукції, а цілком самостійний мультимедійний проект створення е-ВУЕ.

Перевагами е-ВУЕ, у порівнянні з іншими електронними варіантами енциклопедій, у тому числі з Вікіпедією, є:

якісна, переважно авторська, інформація з різних галузей знань;

технологічна інноваційність − семантизованість ресурсу. Функціонування його як розподіленої бази знань (на ресурсі встановлено плагін Semantic MediaWiki);

застосування новітньої моделі організації роботи і творення контенту − моделі інформаційного партнерства;

інклюзивна складова (додавання аудіоверсії статей для людей з порушеннями зору).

З огляду на складність ситуації в умовах інформаційної війни, підготовка високоінтелектуального національного продукту потребує особливої уваги задля гідної репрезентації України у світі.

Стримувальним чинником підготовки контенту є те, що за написання статей до «Великої української енциклопедії» авторам не передбачено виплату гонорарів. Також немає дієвого механізму зарахування публікацій до щорічних наукових звітів. Тому окремі провідні фахівці НАН України, національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів України відмовляються писати статті до ВУЕ. Як наслідок – відсутність автури за певними напрямами наукових знань, що суттєво гальмує процес створення ВУЕ, впливає на її науковий рівень.

Енциклопедія – важливий інструмент узагальнення і примноження культурних надбань країни, розгалужений комплекс різноманітної соціальної та наукової інформації, синтез здобутків культурно-історичного розвитку нації. Акумулюючи відомості з різних галузей знань і практичної діяльності, систематизуючи й об’єднуючи досягнення світової  та вітчизняної культури, такі праці віддзеркалюють інтелектуальний потенціал суспільства, виконують високу місію збереження духовної спадщини, а отже, мають бути справою загальнодержавного значення

Національні енциклопедії універсального характеру, як твердить академік НАНУ Іван Дзюба, «завжди були мірилом розвиненості відповідного суспільства та його культури, нині набувають особливого значення як форма інтелектуальної адаптації до світового життя і концентроване вираження власного творчого потенціалу».

Після обговорення питання у заключному слові Президент Національної академії наук України академік НАН України Борис Патон наголосив на винятковій важливості забезпечення підготовки і видання «Великої української енциклопедії».

Президія національної академії наук України ухвалила відповідну постанову з питання підготовки «Великої української енциклопедії».

Довідка
Видання ВУЕ здійснюється відповідно до Указу Президента України «Про Велику українську енциклопедію» від  2 січня 2013 року № 1/2013; Указу Президента України «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» від 12 січня 2015 року № 7/2015; Постанови президії НАН України від 18.11.2015 № 268 «Про хід підготовки «Великої української енциклопедії».

До створення ВУЕ долучилися провідні фахівці академічних наукових установ, вищих навчальних закладів, бібліотек, музеїв, архівів, громадських організацій, державних інституцій України.

Ніна Головченко

Джерело: “Вища освіта” − інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном.

Посилання

Схожі статті