ДНУ «Енциклопедичне видавництво» взяла участь у роботі міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017»

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» взяла участь у роботі міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017», яка пройшла 16-18 листопада 2017 року в Києві у приміщенні Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім».
Відвідувачі виставки мали можливість ознайомитися з видавничою продукцією Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

Було презентовано:

1.Велика українська енциклопедія, т. 1 / Упорядник д-р іст. наук, проф. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 592 с.

2.Велика українська енциклопедія. Слóвник / Керівник авт. колективу д-р іст. наук, проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 1408 с.

3.Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Політичні науки» / Уклад. В. Л. Бабка, Б. Л. Дем’яненко, О. М. Любовець. – К.: Енциклопедичне вид-во, 2016. – 215 с.

4.Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напрямку «Фізичне виховання і спорт» / Уклад. М. В. Чорна; за ред. А.М. Киридон – К.: Енциклопедичне вид-во, 2016. – 143 с.

5.Велика українська енциклопедія: тематичний реєстр гасел з напряму «Біологія» : у 2 ч. / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; уклад.: С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – К.: Енциклопед. вид-во, 2016. – Т. 1. А-Л. – 224 с.; Т. 2. М-Я. – 224 с.

6.Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект) / За ред. д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 120 с.

7.Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія / За ред. д-ра іст. наук, проф. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 160 с.

Схожі статті