Програми кандидатів на посаду директора ДНУ “Енциклопедичне видавництво”. Кандидат Киридон Алла Миколаївна

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» Киридон Алли Миколаївни

 

Покроково до великої мети

Досвід. Новаторство. Професіоналізм.

 

Йдуть лише за тим, хто знає, куди йти

 

І. Самопрезентація. Знаю. Вмію. Можу.

Киридон Алла Мколаївна – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Маю 400 наукових праць. Є членом редакційних колегій вітчизняних і закордонних часописів; членом Спеціалізованих вчених рад.

Очолювала Державну наукову установу «Енциклопедичне видавництво»(далі: Установа) з лютого 2015 до лютого 2017 рр. За цей час набула необхідного досвіду в сфері адміністративної діяльності (довелося опанувати фактично функції кризового менеджера: підготовка і узгодження необхідної документації, вирішення кадрових питань, проблеми приміщення та облаштування робочих місць тощо). Сьогодні Установа має відділи технічних наук, природничих наук, соціогуманітарний, бібліографічний, редакційно-видавничий, комунікативних систем, фінансово-економічний, адміністративно-господарський; сектор кадрової та організаційної роботи. За період перебування на посаді колектив наукової установи підготував і видав друком: «Велику українську енциклопедію» (том 1), «Велика українська енциклопедія. Словник», «Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії», «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій», Тематичні реєстри гасел з напрямів фізичної культури і спорту, біології, політичних наук.

 

ІІ. Ключові пункти передвиборчої програми.

 

Метою цієї програми є представлення власного бачення напрямів розвитку Установи як провідної наукової інституції в галузі енциклопедистики та способів забезпечення ефективного функціонування установи в сучасних умовах.

 

Головна мета діяльності Установи – реалізація виконання Указу Президента щодо підготовки багатотомної Великої української енциклопедії. Підвищення престижу Установи в суспільному сприйнятті.

 

Першочергові завдання:

Наукова складова: робота над підготовкою багатотомного видання Великої української енциклопедії; популяризація проекту; налагодження роботи й постійний розвиток порталу Установи; організація наукового життя; збереження та примноження наукових досягнень Установи; розширення участі працівників Установи у всеукраїнських і зарубіжних наукових заходах; формування бренду Установи як центру енциклопедистки в Україні.

Кадрова складова. Основний принцип – колективізм. Тільки сильний колектив однодумців у вирішенні справи долає шлях.

Примноження кадрового потенціалу Установи, активізація та налагодження тісних зв’язків з установами Національної академії наук та вишів; пошук і налагодження зв’язків з авторами, редакторами, науковими установами. Розширення географії й кількісного складу авторського колективу.

Організаційна складова: модернізація й розширення матеріально-технічної бази Установи; створення умов для ефективної роботи та розкриття творчого потенціалу співробітників; оптимізація структури; повноформатне наповнення відділів; забезпечення результативного пошуку додаткових джерел фінансування науково-дослідницької роботи в Установі; забезпечення прозорості діяльності адміністрації, колегіальності керівництва, участі вченої ради в прийнятті важливих рішень.

Принципи діяльності: Співпраця з трудовим колективом. Досвід. Професіоналізм. Компетентність. Порядність. Продуктивність. Перспективність. Результативність. Креативність. Ініціативність. Оперативність у вирішенні завдань. Відповідальність.

Стратегія: спокійна сила; постійний рух вперед за виваженості дій.

Ключова теза: Покроково до великої мети.

 

Програми кандидатів на посаду директора ДНУ “Енциклопедичне видавництво”. Кандидат Киридон Алла Миколаївна