Круглий стіл: «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення Великої української енциклопедії (ВУЕ)»

555

У Київському Палаці дітей та юнацтва 25-27 жовтня 2016 р. відбувся Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та Четверта міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu».

Організатором виставки виступила компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук.

Запланована програма форуму торкалася не тільки демонстрації сучасних засобів навчання, навчального обладнання, проектів, програм але й презентація досягнень навчальних закладів, наукових установ та органів управління освітою з упровадження інновацій в освітню діяльність.

Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво” активно долучилася до проведення форуму з можливістю презентації своїх досягнень, обговорення проблем реалізації Всеукраїнського проекту “Великої української енциклопедії” та встановлення співробітництва, налагодження співпраці з представленими на форумі університетами, інститутами та іншими науковими установами.

Важливо, що для обговорення проекту “Великої української енциклопедії” було організовано круглий стіл: «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення Великої української енциклопедії (ВУЕ)», що відбувся 26 жовтня в Київському Палаці дітей та юнацтва.

До круглого столу було запрошено:

Левківського Казимира Михайловича, заступника директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

Ївженка Юрія Васильовича, завідувача сектору соціальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України;

Харьковщенка Євгена Анатолійовича, д.філос.н., професора, завідуючого кафедрою релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Карась Ганну Василівну, д. мист., завідувача кафедри академічного та естрадного співу Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Кушку Наталю Миколаївну, старшого викладача, завідувача музею Вінницького училища культури і мистецтв імені М.Д. Леонтовича;

Трояна Сергія Станіславовича, д.і.н., професора кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету;

Предко Олену Іллівну, д.філос.н., професора кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

а також співробітників ДНУ “Енциклопедичне видавництво”:

Киридон Аллу Миколаївну д.і.н., професор, директор установи

Любовець Олену Миколаївну д.і.н., заступник директора

Березовського Олега Миколайовича к.і.н. учений секретар

Чорну Мар’яну Василівну к.і.н., с.н.с. відділу соціогуманітарних наук

Гіріка Сергія Івановича к.і.н., н.с. відділу соціогуманітарних наук

Шліхта Ірину Василівну к.і.с. м.н.с. відділу соціогуманітарних наук

Капштика Михайла Васильовича к.с.-г.н., с.н.с. відділу природничих наук

Межжеріну Ярославу Олександрівну н.с. відділу природничих наук

Тищенка Андрія Олександровича н.с. бібліографічного відділу

4444

 

Киридон Алла Миколаївна д.і.н., професор, директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво» презентувала праці, видані Державною науковою установою “Енциклопедичне видавництво”: «Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей Великої української енциклопедії», «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій», «Велика українська енциклопедія. Словник» та подякувала всім, хто долучився до роботи над виданнями, а також небайдужим до створення проекту державної ваги. Акцентовано увагу на роботі над першим томом Великої української енциклопедії (літера “А”).

Любовець Олена Миколаївна д.і.н., заступник директора ДНУ “Енциклопедичне видавництво” в продовження теми, ознайомила учасників круглого столу зі станом роботи щодо написання статей на літеру “А”, співпрацю з авторами енциклопедії, наголосила на специфіці створення статей для енциклопедії. Закликала до співпраці авторів. Ця пропозиція викликала в учасників круглого столу зацікавлення.

Зокрема, Ївженко Юрій Васильович, завідувач сектору соціальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України запропонував допомогу в налагодженні нових зав’язків між “Енциклопедичним видавництвом” та освітянами України.

Завідувач кафедри релігієзнавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка д. філос. н., професор Харьковщенко Євген Анатолійович поділився досвідом роботи кафедри з написання статей та розробки реєстру гасел напряму “релігієзнавство”, акцентуючи, що проект “Велика українська енциклопедія” для співробітників кафедри завжди був патріотичним та з огляду на це повинен стати пріорітетним для наукового товариства країни.

Від імені оргкомітету форуму “Інноватика в сучасній освіті” учасникам наукового зібрання вручено іменні сертифікати.

За активну участь у підготовці видання “Великої української енциклопедії” наукові установи та факультети від Міністерства освіти України та оргкомітету “Інноватика в сучасній освіті” отримали дипломи:

кафедра етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кафедра галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кафедра релігієзнавства філософського факультету національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

333

Харьковщенко Євген Анатолійович, д.філос.н., професор, завідуючий кафедрою релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка отримує диплом за сприяння підготовки видання Великої української енциклопедії

 

Фото з учасниками круглого столу

Схожі статті