Постанова Президії НАН України № 268 від 18 листопада 2015 року

Про хід підготовки «Великої української енциклопедії». Вміщено також додаток: Положення про Головну редакційну колегію «Великої української енциклопедії».

Конкурс на заміщення вакантних посад

завідувача відділу природничих наук; старшого наукового співробітника відділу природничих наук; наукового співробітника бібліографічного відділу; старшого та молодшого наукових співробітників відділу технічних наук; молодшого наукового співробітника відділу соціогуманітарних наук.