Постанова Президії НАНУ України № 241 від 29 листопада 2012 року

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
 
29.11.2012                                          м. Київ                                                     №241
 
 
Про підготовку та видання «Великої української енциклопедії»

У світовому науковому і культурному просторі значного поширення набула практика створення фундаментальних енциклопедичних видань, що всебічно висвітлюють розвиток людської цивілізації, внесок країн і народів у світову історію та культуру. Такі видання, як Французька енциклопедія, Британська енциклопедія, російський «Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона», є справжнім науковим і культурним надбанням не лише своїх країн, а й усього людства.

На сучасному етапі здійснюється активна робота з підготовки та оновлення універсальних енциклопедій у Франції, Німеччині, Росії, Білорусі, Литві, Казахстані та інших державах. Зокрема, цього року вийшов черговий 20-й том 30-томної «Великої російської енциклопедії», яка створюється згідно з Указом президента Російської Федерації за наукового керівництва Російської академії наук.

В умовах інтеграції України у світове співтовариство назріла нагальна потреба у створенні фундаментальної універсальної енциклопедії як найвищого узагальнення і систематизації знань про Україну і світ. Виконання цієї задачі можливе шляхом актуалізації значного досвіду, який має НАН України у підготовці фундаментальних енциклопедичних видань. Зокрема, в радянський період в Україні було видано фундаментальну «Українську радянську енциклопедію» (перше видання в 1959 – 1965 рр. у 17 томах накладом 80 тисяч примірників; друге – в 1974 – 1985 рр. У 12 томах накладом 100 тисяч примірників, враховуючи переклад на російську мову). Реалізацією цього проекту успішно керував академік АН УРСР М. П. Бажан, провідні вчені Академії були активно задіяні в підготовці енциклопедії.

Проте, незважаючи на згадані вагомі здобутки, в Україні досі не створено фундаментальної універсальної енциклопедії, в якій було б всебічно представлено сучасне наукове осмислення картини світу, історії людської цивілізації, внеску в неї України. Крім того, з огляду на великий поступ інформаційних технологій в новітню добу слід звернути особливу увагу на необхідність, поряд з підготовкою друкованої версії енциклопедії, видання її відповідника на електронних носіях.

Враховуючи зазначене, а також відповідно до підпункту 3 пункту 2 Указу Президента України від 15.12.2006 № 1088/2006 «Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги», Президія НАН України постановляє:

1. Започаткувати видання багатотомної «Великої української енциклопедії» (далі – Енциклопедія) у друкованій та електронній формах.

2. Призначити директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України академіка НАН України Ю. А. Левенця головою Головної редакційної колегії з підготовки та видання багатотомної «Великої української енциклопедії». Академіку НАН України Ю. А. Левенцю до 20.12.2012 подати на затвердження Президії НАН України пропозиції щодо складу Головної редакційної колегії Енциклопедії з урахуванням відповідних пропозицій секцій та відділень НАН України.

3. Визначити базовими установами НАН України з підготовки та видання «Великої української енциклопедії» Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (академік НАН України Ю. А. Левенець) та Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (М. Г. Железняк).

4. Відділенню історії, філософії та права НАН України (академік НАН України О. С. Онищенко), Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (академік НАН України Ю. А. Левенець) та Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (М. Г. Железняк).

4.1. У місячний термін розробити і подати на розгляд Президії НАН України проекти Концепції Державної цільової наукової та національно-культурної програми «Велика українська енциклопедія» й відповідної програми для подальшого їх подання у І кварталі 2013 р. на розгляд Кабінету Міністрів України.

4.2. Забезпечити у 2013 р. підготовку та видання із залученням провідних фахівців установ НАН України Словника Енциклопедії за фінансової підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення України у межах програми «Українська книга».

4.3. Спільно з Науково-організаційним відділом Президії НАН України (член-кореспондент НАН України В. Л. Богданов) підготувати звернення до Президента України щодо підтримки на державному рівні справи створення Енциклопедії.

5. Секціям та відділенням НАН України надавати базовим установам НАН України необхідну допомогу у підготовці матеріалів до «Великої української енциклопедії» та Словника Енциклопедії.

6. Вважати, що підготовка та видання багатотомної «Енциклопедії сучасної України», яка здійснюється Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у межах державного замовлення на випуск друкованої продукції, є пріоритетним напрямом науково-видавничої діяльності НАН України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділення історії, філософії та права НАН України (академік НАН України О. С. Онищенко) та Науково-організаційний відділ Президії НАН України (член-кореспондент НАН України В. Л. Богданов).

 

 

 

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України                                                                                                                     Б. Є. Патон

Перший заступник
головного вченого секретаря
Національної академії наук України
член-кореспондент НАН України                                                                                              В. Л. Богданов

Схожі статті