Видання і публікації установи, авторів та партнерів “Великої української енциклопедії”

         На цій сторінці Вашій увазі представлені видання і публікації установи, авторів Великої української енциклопедії та партнерів. Висловлюємо вдячність всім хто оцифрував значний масив інформації (Українську радянську енциклопедію, Географічну енциклопедію України, Історію міст і сіл Української РСР та ін.).
Для ознайомлення з матеріалами оберіть потрібний розділ та розгорніть його  натиснувши на плюс.
Матеріали обов’язково будуть доповнюватись новими виданнями ДНУ “Енциклопедичне видавництво”.

         Посилання містять файли формату *.pdf,   *.djvu (для читання останнього використовуйте програму (freeware) DjVuReader)

ДНУ ''Енциклопедичне видавництво''

Методологія:

 

1. Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект) / За ред. д.і.н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 120 с.

Читати

 

 

 

 

 

2. Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія / За ред. д-ра іст. наук, проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 160 с.

Читати

 

 

 

 

 

 

3.  Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії»: методичні рекомендації / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.; відп. за вип. д. н. соц. ком. Крайнікова Т. С. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 124 с.

Читати

 

 

Монографії

 

 

1. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 312 с.

 

 

Читати

 

 

 

 

Тематичні реєстри гасел:

 

1. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія) / Укладачі: Гірік С. І., Киридон А. М., Троян С. С.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К.:  Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 240 с.

Читати

 

 

 

 

 

 

2. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 152 с.

Читати

 

 

 

 

 

 

3. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Біологія» (у 2-х частинах). Частина І: А-Л / Укладачі: Межжерін С. В, Межжеріна Я. О. – К: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 224 с.

 Читати  4. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Біологія» (у 2-х частинах). Частина IІ: М-Я / Укладачі: Межжерін С. В, Межжеріна Я. О. – К: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 224 с. 
Читати

 

 

 

 

5. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Політичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Дем’яненко Б. Л., Любовець О. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 216 с.
Читати

 

 

 

 

 

 

 

6. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Фізичне виховання і спорт» / Укладач: Чорна М. В.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 144 с.
Читати

 

 

 

 

Велика українська енциклопедія

Велика українська енциклопедія, т. 1 / Упорядник д. і. н., проф. Киридон А. М. — К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. — 592 с.

 

 

 

 

 

 

 

Видання та публікації авторів ''Великої української енциклопедії''

Довідкові та енциклопедичні видання

 

Мала гірнича енциклопедія, т. 1 / За редакцією В.С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. — 640 с. (Оцифрована версія)

Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / За редакцією В.С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2007. – 652 с. (Оцифрована версія)

Мала гірнича енциклопедія, т. 3 / За редакцією В. С. Білецького. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 644 с. (Оцифрована версія)

Мала гірнича енциклопедія — універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі перший том
містить 6400 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам — в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

 

 

 

Червяк П. І. Медична енциклопедія. Видання третє, доповнене. – Київ, Вид. центр «Просвіта»,
2012. – 1504 с.

Енциклопедія містить біля 36 000 статей з усіх галузей теоретичної і практичної медицини,
а також споріднених із медициною знань.
Книга рекомендована для лікарів, наукових співробітників, викладачів і студентів медичних
навчальних закладів та всіх, хто цікавиться медициною.

Читати

 

 

 

 

 

Червяк П. І. Патологічна анатомія України. – Київ, Вид. центр «Просвіта», 2012. – 912 с.

Книга містить дані про виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної Європи, Російській імперії, Радянському Союзі та Україні. Подана характеристика стану патологоанатомічної служби в Україні.

Читати

 

 

 

 

 

 

Рогушина Ю.В. Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів: навчальний довідник / Ю.В. Рогушина, С.М. Прийма, О.В. Строкань. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – 169 с.

Видання ознайомлює читачів з Wiki – сучасною технологією колективного створення та використання інформаційних ресурсів Web. Розглянуто основні властивості цієї технології та приклади її застосування до побудови розділених баз знань. Основну увагу приділено семантизації Wiki-ресурсів та їх інтеграції з різними інтелектуальними застосунками.

Читати

 

 

 

 

 

 

Букет Є.В. Лицарство Запорозьке. Повстанські отамани 1768 // Українська культура. – 2018. – №3 (1057). – С.77–80.

Читати

Євген Васильович Букет — український краєзнавець, журналіст та громадський діяч. Головний редактор газети «Культура і життя», член правління Національної спілки краєзнавців України, член Національної Спілки журналістів України. Почесний краєзнавець України (2016).

 

 

''Українська енциклопедія'' ім. М.П. Бажана (''Українська радянська енциклопедія'' ім. М.П. Бажана)

Енциклопедії та інші довідкові видання

Географічна енциклопедія України

 

 

1. Географічна енциклопедія України: в 3 т. / ред. кол. Ф. С. Бабичев [та ін.] ; відп. ред. О. М. Маринич. Т. 1 : А—Ж, 1989. – 414 с. Оцифрована версія

2. Географічна енциклопедія України: в 3 т. / ред. кол. Ф. С. Бабичев [та ін.] ; відп. ред. О. М. Маринич. Т. 2 :З—О, 1990. – 479 с.  Оцифрована версія

3. Географічна енциклопедія України: в 3 т. / ред. кол. Ф. С. Бабичев [та ін.] ; відп. ред. О. М. Маринич. Т. 3 :П—Я, 1989. – 479 с.  Оцифрована версія

 

 

 

 

Мистецтво України

 

 

Мистецтво України: Енциклопедія : у 5 т. / відп. ред. А. В. Кудрицький [та ін.]. – К. : Вид-во “Укр. енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1995 . –  Т. 1 : А–В. – [Б. м.] : [б.в.], 1995. – 400 с.

Оцифрована версія

 

 

 

 

Лікарські рослини

 

 

Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А. М. Гродзінський.— К.: Вид-во. «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. — 544 с.

Оцифрована версія

 

 

 

 

 

 Корисні та рідкісні рослини України

 

 

 

Смик Г. К. Корисні та рідкісні рослини України: Словник-довідник народних назв / Г. К. Смик. – К.: Вид-во. Укр. радянська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1991 . – 412 с.

Оцифрована версія

 

 

 

 

 

 

Англо-український словник парних словосполучень

 

 

 

Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко. – К.: Вид-во. Укр. радянська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1994. – 254 с.

Оцифрована версія

 

 

 

 

 Українсько-російський словник

 

 

 

Українсько-російський словник / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; уклад.: В. С. Ільїн [та ін.] ; [відп. ред.: Л. С. Паламарчук, Л. Г. Скрипник]. – 7-е вид. – К.: Вид-во. Укр. радянська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1990. – 940 с.

Оцифрована версія

 

 

 

Головна редакція Української радянської енциклопедії

Енциклопедії

Українська радянська енциклопедія

 

1). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 1 : А — Борона. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1977. — 542, [2] с., [38] арк. іл. : іл., табл., портр., карти. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

2.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 2 : Боронування — Гергелі. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1978. — 542, [2] с., [30] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

3.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 3 : Гердан — Електрографія. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1979. — 551, [1] с., [26] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

4.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 4 : Електрод — Кантаридин. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1979. — 558, [2] с., [34] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

5.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 5 : Кантата — Кулики. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1980. — 566, [2] с., [24] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

6.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6 : Куликів — Мікроклімат. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1981. — 552 с., [22] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

7). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 7 : Мікроклін — Олеум. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1982. — 526, [2] с., [24] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

8). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 8 : Олефіни — Поплін. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1982. — 527, [1] с., [22] арк. іл. : іл., портр., карти. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

9). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 9 : Поплужне — Салуїн. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. — 558, [2] с., [24] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

10). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 10 : Салют — Стоговіз. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. — 543, [1] с., [36] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

11). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 11, кн. 1 : Стодола — Фітогеографія. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1984. — 606, [2] с., [22] арк. іл. : іл., портр., карти. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

111.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 11, кн. 2 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1984. — 494, [2] с., [36] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 2 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

12.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 12 : Фітогормони — Ь. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1985. — 568, [4] с., [26] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим. (Оцифрована версія)

 

Історія міст і сіл Української РСР

 

         

 

Історія міст і сіл Української РСР: Київ. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 630 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Волинська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 745 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. — 959 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — 727 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 765 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Івано-Франківська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 639 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Київська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 792 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Кіровоградська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 816 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 803 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Луганська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968. — 939 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968. — 980 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 772 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. — 911 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — 352 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Сумська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — 695 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — 638 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. — К: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1966. — 1086 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. (Оцифрована версія) 
Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 707 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 788 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 697 с. (Оцифрована версія)
Історія міст і сіл Української РСР. Чернівецька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. — 706 с. (Оцифрована версія)

 

 

 

Енциклопедія кібернетики

 

 

Енциклопедія кібернетики : [у 2 т.] / Ред. кол.: В. М. Глушков (відп. ред) [та ін.] ; АН УРСР. – К. : Голов. ред. Укр, рад. енциклопедії, 1973.

Оцифрована україномовна версія Т. 1 : А–Л. – 583 с.

Оцифрована україномовна версія Т. 2 : М–Я. – 575 с.

Оцифрована російськомовна версія Т. 1 : А–Мир. – 583 с.

Оцифрована російськомовна версія Т. 2 : Мих–Яч. – 575 с.

 

 

 

 

Словник іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука

 

 

 

Словник іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука. — 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 — 776 с.

Оцифрована версія

 

 

 

 

 

 

Шевченківський словник

 

 

Шевченківський словник. У двох томах. — К., 1976. — Т. 1. — 416 с.; К., 1978. — Т. 2. — 412 с.

Оцифрована версія на сайті “Ізборник”

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия неорганических материалов

 

Энциклопедия неорганических материалов. Федорченко И.М.  Киев: Главная редакция Украинской советской энциклопедии. 1977 822 с.

Т. 1: Абляция — Молибдаты. — 1977. — 839 с.: ил. 
Т. 2: Молибден — Яшма. — 1977. — 812 с.: ил.

 

 

 

 

 

 

Киев: энциклопедический справочник

 

 

 

Киев: энциклопедический справочник / под ред. А. В. Кудрицкого  — 2-е изд. — К. : Гл. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985. — 760 с., ил.

Оцифрована версія

 

 

 

 

 

 

 

Акційне товариство ''Українська радянська енциклопедія'' (Головна редакція «Української Радянської Енциклопедії»)

Бюлетні УРЕ

 

 

 

Бюлетень УРЕ №1. DJVU файл з текстовим шаром.

Бюлетень УРЕ №2.DJVU файл з текстовим шаром.

Бюлетень УРЕ №3.DJVU файл з текстовим шаром.