На цій сторінці Вашій увазі представлені видання і публікації установи, авторів Великої української енциклопедії та партнерів. Висловлюємо вдячність всім хто оцифрував значний масив інформації (Українську радянську енциклопедію, Географічну енциклопедію України, Історію міст і сіл Української РСР та ін.).
Для ознайомлення з матеріалами оберіть потрібний розділ та розгорніть його  натиснувши на плюс.

Матеріали обов’язково будуть доповнюватись новими виданнями ДНУ “Енциклопедичне видавництво”.

Посилання містять файли формату *.pdf,   *.djvu (для читання останнього використовуйте програму (freeware) DjVuReader)

 • ДНУ «Енциклопедичне видавництво»

  Методологія

  1. Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект) / За ред. д.і.н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 120 с.

  2. Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія / За ред. д-ра іст. наук, проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 160 с.

  3. Редакторська підготовка текстів е-ВУЕ – портальної версії «Великої української енциклопедії»: методичні рекомендації / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М.; відп. за вип. д. н. соц. ком. Крайнікова Т. С. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 124 с.

  Тематичні реєстри гасел

  1. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія) / Укладачі: Гірік С. І., Киридон А. М., Троян С. С.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 240 с.

  2. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 152 с.

  3. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Біологія» (у 2-х частинах). Частина І: А-Л / Укладачі: Межжерін С. В, Межжеріна Я. О. – К: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 224 с.

  4. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Біологія» (у 2-х частинах). Частина IІ: М-Я / Укладачі: Межжерін С. В, Межжеріна Я. О. – К: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 224 с.

  5. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Політичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Дем’яненко Б. Л., Любовець О. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 216 с.

  6. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Фізичне виховання і спорт» / Укладач: Чорна М. В.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 144 с.

  7. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Соціологічні науки» / За заг. ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2018. – 194 с.

  8. ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Релігієзнавство» / Укладачі: Киридон А. М., Шліхта І. В.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2018. – 224 с.

  Велика українська енциклопедія

  Велика українська енциклопедія, т. 1 / Упорядник д. і. н., проф. Киридон А. М. — К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. — 592 с.

 • Видання та публікації авторів «Великої української енциклопедії»

  Довідкові та енциклопедичні видання. Монографії, статті.

  Мала гірнича енциклопедія — універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі перший том
  містить 6400 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам — в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

  1. Мала гірнича енциклопедія, т. 1 / За редакцією В.С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. — 640 с.

  2. Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / За редакцією В.С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2007. – 652 с.

  3. Мала гірнича енциклопедія, т. 3 / За редакцією В. С. Білецького. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 644 с.

  Червяк П. І. Медична енциклопедія. Видання третє, доповнене. – Київ, Вид. центр «Просвіта»,2012. – 1504 с.

  Енциклопедія містить біля 36 000 статей з усіх галузей теоретичної і практичної медицини,
  а також споріднених із медициною знань.
  Книга рекомендована для лікарів, наукових співробітників, викладачів і студентів медичних
  навчальних закладів та всіх, хто цікавиться медициною.

  Червяк П. І. Патологічна анатомія України. – Київ, Вид. центр «Просвіта», 2012. – 912 с.

  Книга містить дані про виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної Європи, Російській імперії, Радянському Союзі та Україні. Подана характеристика стану патологоанатомічної служби в Україні.

  Рогушина Ю.В. Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів: навчальний довідник / Ю.В. Рогушина, С.М. Прийма, О.В. Строкань. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – 169 с.

  Видання ознайомлює читачів з Wiki – сучасною технологією колективного створення та використання інформаційних ресурсів Web. Розглянуто основні властивості цієї технології та приклади її застосування до побудови розділених баз знань. Основну увагу приділено семантизації Wiki-ресурсів та їх інтеграції з різними інтелектуальними застосунками.

  Букет Є.В. Лицарство Запорозьке. Повстанські отамани 1768 // Українська культура. – 2018. – №3 (1057). – С.77–80.

  Євген Васильович Букет — український краєзнавець, журналіст та громадський діяч. Головний редактор газети «Культура і життя», член правління Національної спілки краєзнавців України, член Національної Спілки журналістів України. Почесний краєзнавець України (2016).

  Дарина Блохин. Життєвий, науковий і політичний шлях Юрія Бойка-Блохина. Мюнхен, 2017


  Праці Валерія Олексійовича Корнєєва:

  1. Korneyev, V. A. & Norrbom, A. L. 2006. Genera of the subfamily Tachiniscinae (Diptera: Tephritidae), with discussion of the position of Descoleia Aczel and Nosferatumyia, gen. n. (Tephritoidea incertae sedis). Instrumentas Biodiversitatis, Geneva. 7: 105–156.

  2. Korneyev, V. A. 2012. A new genus and species of the subfamily Tachiniscinae (Diptera, Tephritidae) from Australia. Records of the Australian Museum, 64(2–3): 159–166.

  3. Korneyev, V. A. 2015. Pyrgotid flies assigned to Apyrgota. III. Species of Afropyrgota gen. n. and Tylotrypes (Diptera, Pyrgotidae). Vestnik Zoologii, 49(1): 25–40.

  4. Korneyev, V. A. 2015. Vitaliy Nikolaevich Tanasijtshuk (Tanasiychuk) January 18, 1928 – December 04, 2014 [tribute]. Fly Times, 54, 17–20.

  5. Korneyev, V. A. 2015. A new species of the genus Ramuliseta (Diptera, Ctenostylidae) from Madagascar, with a key to species. Vestnik Zoologii, 49(6): 489–496.

  6. Kameneva, E. P., Korneyev, V. A.& Ramos-Pastrana, Y. 2017. A new genus, new species and new records of Ulidiidae (Diptera, Tephritoidea) from Colombia. Vestnik Zoologii, 51 (2); 125–136.

  7. Korneyev, V.A., & Evenhuis, N.L. 2017. The Real Life of Sergei Lesnoy Fly Times, Supplement 1: 1–60.

  Прушковська І. В. Ак, Бехіч
  Зеленюк А. Г. Беятли, Ях’я Кемаль
  Зеленюк А. Г. Бурак, Севім
 • «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана (”Українська радянська енциклопедія” ім. М.П. Бажана)

  Енциклопедії та інші довідкові видання

  1. Географічна енциклопедія України: в 3 т. / ред. кол. Ф. С. Бабичев [та ін.] ; відп. ред. О. М. Маринич. Т. 1 : А—Ж, 1989. – 414 с.

  2. Географічна енциклопедія України: в 3 т. / ред. кол. Ф. С. Бабичев [та ін.] ; відп. ред. О. М. Маринич. Т. 2 :З—О, 1990. – 479 с.

  3. Географічна енциклопедія України: в 3 т. / ред. кол. Ф. С. Бабичев [та ін.] ; відп. ред. О. М. Маринич. Т. 3 :П—Я, 1989. – 479 с.

  Мистецтво України: Енциклопедія : у 5 т. / відп. ред. А. В. Кудрицький [та ін.]. – К. : Вид-во “Укр. енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1995 . – Т. 1 : А–В. – [Б. м.] : [б.в.], 1995. – 400 с.

  Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А. М. Гродзінський.— К.: Вид-во. «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. — 544 с.

  Смик Г. К. Корисні та рідкісні рослини України: Словник-довідник народних назв / Г. К. Смик. – К.: Вид-во. Укр. радянська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1991 . – 412 с.

  Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко. – К.: Вид-во. Укр. радянська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1994. – 254 с.

  Українсько-російський словник / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; уклад.: В. С. Ільїн [та ін.] ; [відп. ред.: Л. С. Паламарчук, Л. Г. Скрипник]. – 7-е вид. – К.: Вид-во. Укр. радянська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1990. – 940 с.

 • Головна редакція Української радянської енциклопедії

  Енциклопедії

  Українська радянська енциклопедія

  1). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 1 : А — Борона. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1977. — 542, [2] с., [38] арк. іл. : іл., табл., портр., карти. — 50 000 прим.

  2.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 2 : Боронування — Гергелі. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1978. — 542, [2] с., [30] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  3.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 3 : Гердан — Електрографія. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1979. — 551, [1] с., [26] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  4.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 4 : Електрод — Кантаридин. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1979. — 558, [2] с., [34] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  5.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 5 : Кантата — Кулики. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1980. — 566, [2] с., [24] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  6.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6 : Куликів — Мікроклімат. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1981. — 552 с., [22] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  7). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 7 : Мікроклін — Олеум. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1982. — 526, [2] с., [24] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  8). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 8 : Олефіни — Поплін. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1982. — 527, [1] с., [22] арк. іл. : іл., портр., карти. — 50 000 прим.

  9). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 9 : Поплужне — Салуїн. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. — 558, [2] с., [24] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  10). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 10 : Салют — Стоговіз. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. — 543, [1] с., [36] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  11.1.). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 11, кн. 1 : Стодола — Фітогеографія. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1984. — 606, [2] с., [22] арк. іл. : іл., портр., карти. — 50 000 прим.

  11.2). Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 11, кн. 2 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1984. — 494, [2] с., [36] арк. іл. : іл., табл., портр., карти + 2 арк. — 50 000 прим.

  12.) Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 12 : Фітогормони — Ь. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1985. — 568, [4] с., [26] арк. іл. : іл., портр., карти + 1 арк. — 50 000 прим.

  Історія міст і сіл Української РСР

  Історія міст і сіл Української РСР: Київ. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968.

  Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 630 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Волинська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 745 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. — 959 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — 727 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР.

  Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 765 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Івано-Франківська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 639 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Київська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 792 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Кіровоградська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 816 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 803 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Луганська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968. — 939 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968. — 980 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 772 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. — 911 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — 352 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973.

  Історія міст і сіл Української РСР. Сумська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — 695 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — 638 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. — К: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1966. — 1086 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971.

  Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — 707 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 788 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 697 с.

  Історія міст і сіл Української РСР. Чернівецька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. — 706 с.

  Словник іншомовних слів за ред. О. С. Мельничука. — 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 — 776 с.

  Шевченківський словник. У двох томах. — К., 1976. — Т. 1. — 416 с.; К., 1978. — Т. 2. — 412 с.

  Энциклопедия неорганических материалов. Федорченко И.М. Киев: Главная редакция Украинской советской энциклопедии. 1977 . 822 с.

  Т. 1: Абляция — Молибдаты. — 1977. — 839 с.: ил.

  Т. 2: Молибден — Яшма. — 1977. — 812 с.: ил.

  Киев: энциклопедический справочник / под ред. А. В. Кудрицкого — 2-е изд. — К. : Гл. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985. — 760 с., ил.

 • Акційне товариство «Українська радянська енциклопедія» (Головна редакція «Української Радянської Енциклопедії»)

  Бюлетень УРЕ №1.

  Бюлетень УРЕ №2.

  Бюлетень УРЕ №3.