ДРУГІ ЩОРІЧНІ КОЗАЦЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ • Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

ДРУГІ ЩОРІЧНІ КОЗАЦЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ

МУЗЕЙ ГЕТЬМАНСТВА
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ «ГІЛЕЯ: НАУКОВИЙ ВІСНИК»
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО»

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі

у

ДРУГИХ ЩОРІЧНИХ КОЗАЦЬКИХ ЧИТАННЯХ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ

         Науково-практична конференція відбудеться 7 червня 2018 р. у м. Києві в Музеї гетьманства, вул. Спаська, 16-Б. Час і місце реєстрації та робочий розпорядок її проведення будуть повідомлені в запрошенні, яке буде надіслане персонально кожному учаснику після підтвердження ним безпосередньої участі у роботі конференції.

Роботу конференції планується проводи за за такими основними напрямами:

–         Українська державність у XVII—XVIII ст.: суспільно-політичні та станові трансформації, духовне та ку­льтурне життя;

–         Персоніфікація історії козацтва XVI—XVIII ст.:

–         Козацька Україна в історії Європи та Азії;

–         Біографічні та генеалогічні студії.

Матеріали конференції будуть видані окремим випуском Всеукраїнського фахового видання «Гілея: науко­вий вісник. Для публікації доповіді необхідно надіслати до 24 травня 2018 р. її електронну версію на елек­тронну адресу kozakresearch2017@gmail.com з поміткою у темі «Козацькі читання пам’яті Володими­ра Кривошеї» (вимоги до оформлення матеріалів на сайті http://www.gileya.org/). Максимальний обсяги матеріалу -до 0.5 авт. арк. (20 тис. друк, знаків із пробілами).

Збірник планується видати до початку читань.

 

УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде!

Робочі мови: українська, російська, польська, білоруська, англійська, французька.

 

Заявку (встановленої форми, яка додається до даного інформаційного повідомлення) для участі в конференції просимо надіслати на e-mail до 24 травня 2018 р. включно.

Оргкомісія залишає за собою право відбору заявок виключно за тематикою доповідей. Підтвердити свою безпосередню участь в конференції прохання не пізніше 24 травня 2018 включно.

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції — за рахунок сторони, що відряджає учасника.

Телефони для довідок:

Луняк Євген Миколайович:+ 380 (67) 768-18-74 (моб.)

Кривошея Ігор Іванович: +380 (67) 902-00-88 (моб.)

e-mail для заявок і матеріалів: kozakresearch2017@gmail.com

 

О Р Г К О М І Т Е Т

Завантажити заявку

ДРУГІ ЩОРІЧНІ КОЗАЦЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ